به گزارش اقتصاد نیوز، بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها در روز شنبه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در روز چهارشنبه ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شد.

این رقم در ابتدای هفته برای وام  متاهلین ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت شدeه بود که در انتها با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۲۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد