بازار وام ایران
بازار وام ایران

بانک مرکزی

بانک مرکزی دستورالعمل شفافی برای ضمانت وام های ازدواج دارد، اما اعتبارسنجی برای ضامنین عملا به روسای شعب واگذار شده است. بررسی های میدانی در بانک ملی در تماس با برخی شعب این بانک در نقاط مختلف تهران گویای شرایط متفاوتی در این زمینه است.

برخی شعب یک کارمند رسمی دارای فیش حقوقی بالای 4 یا 5 میلیون تومان را به عنوان ضامن مناسب با گواهی کسر از حقوق معرفی کردند و برخی دو ضامن معبتر با شرایط سنی کمتر از 60 سال و بدون تعهدات مالی سنگین را مناسب دانستند. همچنین جواز کسب به همراه یک ضامن از جمله شروط بومی شده دراین زمینه است. اعتبارسنجی ضامنین با سنجه های مختلف، به عنوان معضلی برای دریافت وام های قرض الحسنه ازدواج به شمار می رود. دریافت ضامن و اطمینان از اینکه بازپرداخت منابع قرض الحسنه  برای گردش این وجوه در بین سایر متقاضیان جریان داشته باشد از ضروریات ارائه وام های ازدواج است اما نبود وحدت رویه شیوه مناسبی به نظر نمی رسد.

در شرایط پرداخت وام ازدواج که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است برای شرایط ضامن آمده است : تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها، مبلغ پانصدمیلیون (500.000.000) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

پیش از این بانک ملی ایران در مطلبی عنوان کرده بود که مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، وام قرض‌الحسنه ازدواج را برای هریک از زوجین، تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت خواهد کرد.

این بانک که هم اکنون بیشترین سهم در پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج را در نظام بانکی کشور در اختیار دارد، اعلام کرده بود: در پی برخی ابهامات ایجاد شده در رسانه ها مبنی بر لزوم معرفی بیش از یک ضامن در شعب بانک ملی ایران برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج، این بانک تاکید می کند که به همه دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی از جمله دستورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج پایبند است.

مراجعه به چند شعبه بانک ملی در سطوح مختلف شهر به همراه زوجین باردیگر این سوال را مطرح می کند که آیا این بانک به دستورالعمل های بانک مرکزی التزام عملی دارد یا خیر؟

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط