بازار وام ایران
بازار وام ایران

سود وام بانکی

افزایش نرخ سود یک ساله در آخرین روز فروردین

: امروز 31 فروردین 1400 حجم معاملات اوراق روند نزولی دیروز را ادامه داد و همچنان زیر مرز 200 میلیار تومان باقی ماند.

 امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با 5 درصد کاهش به 134 میلیارد تومان رسید. در هفته جاری حجم معاملات روند کاهشی داشته است و به زیر میانگین ماهای اخیرد (220 میلیارد تومان) رسیده است.

بررسی منحنی بازده کاهش نرخ‌ها در سررسیدهای میان مدت را نشان می‌دهد. نرخ بازده اوراق در سررسید دو و سه سال با 3 دهم و 7 دهم درصد کاهش به ترتیب به 21.89 و 21.87 درصد رسید. نرخ بازده آتی اوراق در سال دوم نیز با 1 دهم درصد کاهش به21.83 درصد رسید.اما نرخ بازده اوراق با سررسید یک سال با 3 دهم درصد افزایش به 21.95 درصد رسید.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی ونقدی مسطح بودند.  نرخ آتی در همه محدوده‌ها در حدود 21.9 قرار داشتد.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران وام  استفاده کرد

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط