بازار وام ایران
بازار وام ایران

شرایط ضامن وام ازدواج

شرایط ضامن وام ازدواج

شرایط ضامن وام ازدواج

شرایط ضامن وام ازدواج : اگر شما متقاضی وام ازدواج هستید، باید برای دریافت وام خود، ضامن با شرایط مناسب شعبه بانک عامل معرفی کنید تا ضمانت پرداخت اصل و فرع وام شما صورت بگیرد.

این ضامنین، با در نظر گرفتن امکانات اطرافیان و آشنایان شما، می تواند کارمند یا بازنشسته بخش دولتی یا خصوصی یا نظامی باشد و در آخر این رییس شعبه بانک عامل وام ازدواج شماست که تصمیم گیری نهایی می گیرد که آیا ضامن شما را قبول کند یا خیر.
در نظر گرفته شده که درخواست وام ازدواج زوجین برای هر یک از استان یک بانک و یک شعبه باشد تا مراحل بررسی مدارک متقاضیان و دریافت وام و احراز اهلیت ضامنین زودتر و راحت تر صورت بگیرد.
اگر شما و همسرتان، در یک بانک عامل، متقاضی وام ازدواج باشید، می توانید با ارائه یک ضامن وام خود را دریافت کنید.
در این صورت ضامن معرفی شده باید توانایی مالی کافی برای بازپرداخت قسط وام ازدواج هر دو شما را داشته باشد و بانک را در ضمانت شما، راضی کند.
باید حقوق ماهانه یا مستمری بازنشستگی ضامن برای وام دریافتی ازدواج کافی باشد.
اگر شما، دریافت کننده یارانه نقدی هستید، این پرداختی ماهانه ۴۵۵۰۰ تومانی شما و همسرتان می تواند بخش از فرآیند ضمانت را پوشش دهد.
دقت کنید که اگر شما کارمند رسمی یا پیمانی دولت یا نیروهای مسلح و شهرداری و کمیته امداد و حتی هلال احمر هستید، گواهی تعهد کسر از حقوق خودتان به عنوان ضامن، کافی می باشد و نیاز به معرفی شخص دیگیری به عنوان ضامن برای وام تان نخواهد بود.

شما باید آخرین فیش حقوقی خود را که مهر شده توسط مهر کارگزینی است در اختیار شعبه انتخابی خود برای دریافت وام ازدواجتان قرار دهید.
اگر این شرایط را ندارید، ضامن شما باید کارمند یا بازنشسته دولتی یا خصوصی یا نظامی بوده و گواهی کسر حقوق آن در اختیار بانک قرار دهید. اما اگر کارمند شرکت های صنعتی و خدماتی بزرگ ایران مانند ایران خودرو و پارس خودرو و پتروشیمی ها و غیره…باشد که خصوصی به شمار می آیند، با تایید رییس شعبه و ارائه مستندات مربوطه٬ به عنوان ضامن، پذیرفته می شود.
اگر شما یک ضامن را به بانک مورد نظر خود جهت دریافت وام معرفی می کنید که پروانه کسب و صلاحیت حرفه ای از صنوف کشور دارند مانند صنف لوازم خانگی، ضامن مربوطه باید فعالیت اقتصادی را همیشه داشته باشد. اگر هیچ کدام از شرایط بالا را ندارید و نمی توانید ضامن پیدا کنید، اما دسته چک داشته و خوش حساب هستید، همین خوش حسابی و گردش حساب شما می تواند به تشخیص رییس شعبه بانک عامل، خودتان ضامن شناخته شوید.
هم چنین شما، اگر در مناطق روستایی یکی از ۳۱ استان کشور ساکن هستید، برای دریافت وام ازدوج تان، باید ضامنی پیدا کنید که اهلیت او به تایید شورای اسلامی شهر و روستا رسیده باشد. سخت گیری برای پیدا کردن ضامن جهت وام ازدواج مانند وام مسکن یا خرید خانه یا خرید خودرو نمی باشد. اما باید مدارک مستند و مستدل به بانک ارائه شود.

مدارک لازم برای ضامن (شرایط ضامن وام ازدواج ):

  •  کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ضامنین
  • آدرس و کد پستی ده رقمی محل سکونت هر یک از ضامنین
  •  ضامنین می بایست بر اساس شرایط اعلامی برای ضامنین، مدارک مثبته و مستند ارائه کنند.
  • کلیه متقاضیان می بایست در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کرده و کد پیگیری ده رقمی دریافت کنند
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط