بازار وام ایران
بازار وام ایران

قیمت وام مسکن در سقف یک ماهه / نرخ سود رکورد شکست

قیمت وام مسکن در سقف یک ماهه / نرخ سود رکورد شکست

 نرخ سود وام مسکن در هفته سوم اردیبهشت به ۲۰.۵ درصد رسید و رکورد گرانی را در یک ماه گذشته به ثبت رساند. آیا این گرانی تداوم خواهد داشت؟

قیمت وام مسکن در سقف یک ماهه / نرخ سود رکورد شکست

هزینه تهیه وام مسکن در پایان هفته اخیر پس از آنکه در چهارشنبه گذشته روندی صعودی را آغاز کرده بود باز هم مسیر افزایشی خود را ادامه داده و در روز 22 اردیبهشت ماه به بیشترین مقدار خود در یک ماه گذشته رسید. این اتفاق سبب شد تا نرخ سود نیز به بیشترین حد خود در این مدت رسیده و گران ترین موعد خرید وام را در این روز رقم بزند.

محاسبه نرخ سود واقعی در نتیجه اعمال هزینه ای است که متقاضیان جهت منتظر نماندن در صف وام مسکن در قبال آن به بانک مسکن پرداخت می کنند. این هزینه در بازار خرید و فروش اوراق هرروزه تعیین شده و دارندگان آن می توانند به اعتبار هرکدام از آنها 500 هزار تومان وام از بانک مسکن تنها جهت خرید خانه دریافت کنند.

 کانال هزینه وام مسکن مجردها و متاهلین

هر ورق از اوراق تسه در روز 22 اردیبهشت ماه قیمتی معادل با 55 هزارو 500 تومان داشت.

این رقم در ابتدای هفته در سطح 54 هزار تومان بوده و به مرور در هفته اخیر تقریبا هزار و 500 تومان افزایش پیدا کرده است.

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین را 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود.

بنابراین در چهارشنبه هفته مورد بررسی مجردها برای اخذ وام مسکن باید 15 میلیون و 500 هزار تومان و متاهلین 26 میلیون و 600 هزار تومان اوراق تهیه می کردند.

مرور قیمت وام مسکن در این دو دسته از متقاضیان نشان می دهد که افزایش قیمت اوراق که سبب شده بود در روز 18 اردیبهشت از مرز 15 میلیون تومان برای مجردین و 26 میلیون تومان برای متاهلین عبور کند روند گرانی خود را ادامه داده است. با این وجود هنوز کانال های قیمتی تغییر پیدا نکرده است.

درصورتی که مبلغ پرداختی متقاضیان را بخواهیم در مجموع 12 سال محاسبه کنیم تغییرات رقم حاصل، برابر با همین تغییرات در هزینه ابتدایی دریافت وام مسکن خواهد بود.

درهمین خصوص باتوجه به قیمت تعیین شده اوراق تسهیلات بانک مسکن در روز 22 اردیبهشت هزینه نهایی وام مسکن مجردان در این روز برابر با 175 میلیون و 620 هزار تومان و متاهلین 326 میلیون و 520 هزار تومان بوده است.

این رقم نیز مانند هزینه وام مسکن در اوج خود در یک ماه گذشته قرار گرفته است.

قیمت وام مسکن در سقف یک ماهه/ نرخ سود وام اوراق رکورد شکست

 رکورد نرخ سود موثر وام مسکن

نرخ سود اسمی وام مسکن 17.5 درصد اعلام شده است اما آیا نرخ سود واقعی وام مسکن نیز همین مقدار است؟

باتوجه به اینکه که متقاضیان برای دریافت وام مسکن مجبور به پرداخت هزینه های ابتدایی اخذ وام نیز هستند بنابراین نرخ سود دیگر در حد اسمی خود نخواهد بود.

محاسبات نشان می دهد نرخ سود واقعی وام مسکن از این طریق در روز انتهایی هفته سوم اردیبهشت برابر با 20.5 درصد بوده که بیشترین میزان نرخ سود در یک ماه گذشته بوده است.

قیمت وام مسکن در سقف یک ماهه/ نرخ سود وام اوراق رکورد شکست

 رشد هفتگی مثبت در وام مسکن

بررسی قیمت وام مسکن در هفته اخیر در مقایسه با هفته قبل نشان از رشد صعودی در همه روز های هفته سوم اردیبهشت ماه داشته است.

به عبارت دیگر در تمامی روز های هفته اخیر هزینه وام مسکن نسبت به یک هفته قبل خود افزایش داشته و رشد ها مثبت بوده اند. در همین خصوص این متغیر در روز چهارشنبه این هفته با رشدی معادل با 5.4 درصد بالاترین رشد هفتگی وام مسکن را در این روز رقم زده است.

درنهایت آمار و ارقام اوراق تسهیلات بانک مسکن نشان میدهد هزینه اخذ وام مسکن در این هفته به بیشترین حد خود در یک ماه اخیر رسیده و رکورد گرانی را در این مقطع به ثبت رسانده است. رشد های افزایشی و مثبت در تمام روزهای این هفته نیز از سوی دیگر هشدار روند افزایشی گرانی وام در هفته چهارم اردیبهشت و به عبارت دیگر تداوم گرانی را در بر دارد

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط