این اتفاق درصورتی رخ داد که قیمت وام مسکن  در ابتدای هفته اخیر رکورد این متغیر را شکسته بوده و انتظار ادامه مسیر افزایشی در آن به چشم می خورد.

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که متقاضیان وام می توانند با خرید آنها بدون ایستادن در صف وام مسکن را از بانک مسکن خریداری کنند.

روند قیمت این اوراق نشان می‌دهد که هزینه وام برای متقاضیان دراین هفته نزولی بوده و از رکوردهای بی سابقه خود فاصله گرفت