هزینه وام مسکن در ابتدای هفته اخیر دوباره روندی نزولی پیدا کرد اما این مسیر به سرعت صعودی شده و درنهایت روندی افزایشی را به ثبت رسانید. درهمین رابطه نرخ سود وام مسکن در آخرین روز از آخرین هفته مهر ماه به سطح ۲۱.۵ درصد افزایش پیدا کرد..

هزینه خریداوراق مسکن در پایان مهر

برای دریافت وام مسکن از این مسیر طبق قوانین بانک مسکن مجرد ها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها در روز شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه برابر با ۱۹ میلیون و ۵۲۵  هزار تومان محاسبه شد.

مقایسه چهارشنبه ۲۸ مهر ماه با چهارشنبه هفته گذشته نشان می دهد هفته پایانی مهر ماه وام مسکن مجردها را تا حد ۳.۹ درصد افزایش داشته است داده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«ثبت بالاترین سطح هزینه وام مسکن در هشت روز اخیر+نمودار» بخوانید