بازار وام ایران
بازار وام ایران

۸۲۳ هزار نفر در سال ۹۹ وام ازدواج گرفتند

رئیس کل بانک مرکزی گفت در سال گذشته ۴۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به ۸۲۳ هزار نفر پرداخت شد.

اقتصادی/ بانک،بورس،بیمه
11 فروردین 1400 – 12:42

همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درسال 99 میزان وام ازدواج پرداختی توسط نظام بانکی با 65 درصد رشد نسبت به سال 98 به 43هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته همتی سال 99 بیش از 823 هزار نفر سال ازدواج دریافت کردند

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط