بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام تعمیرات مسکن بانک سامان

وام تعمیرات مسکن بانک سامان

شرکت
بانک سامان
حساب سپرده لازم
قرض الحسنه
سود
18 ٪

علاوه بر سود 18 درصد تسهیلات، 3 درصدبیمه نظارت و 3 درصد سود ریسک اعتباری نیز شامل این تسهیلات می‌شود. در واقعا سود واقعی تسهیلات تعمیرات مسکن بانک سامان 24 درصد خواهد بود.

نیاز به سپرده
  • وام گیرنده برای دریافت این وام باید بین ۳ تا ۶ ماه گردش حساب دارای گردش حساب باشد
  • ۱۵٪‌ از مبلغ وام نزد بانک مسدود می‌شود
حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
نوع ضمانت
سند ملک
سقف وام
300,000,000 تومان

تسهیلات تعمیرات مسکن حداکثر تا 30 درصد ارزش ملک معرفی شده پرداخت می شود.

نام وام
تعمیرات مسکن
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
  • فاقد هر گونه چک برگشتی و بدهی و تعهدات غیر جاری نزد سیستم بانکی کشور باشد.
  • سند ملکی باید به نام خود یا همسر متقاضی تسهیلات باشد.
  • سن بنای ملک باید زیر 25 سال باشد.
  • اعتبار سنجی از طریق فیش حقوقی، گردش حساب برای بازپرداخت اقساط
  • فاکتورهای خرید مصالح و دیگر اطلاعات مورد نیاز باید به بانک ارائه شود.
  • وام­‌گیرنده نباید قبلاً از این بانک همین وام را گرفته باشد، نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.
قسط وام
7,618,028 تومان
هزینه فرصت مسدودی
36,590,869 تومان
کل سود وام
166,081,694 تومان
مجموع رقم وام و سود
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط