بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام دانشجوی

افزایش ۲ برابری وام بافت فرسوده تصویب شد

بازار وام  – معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیسیون اقتصادی هیئت دولت پیشنهاد وزارت راه برای افزایش ۲ برابری سقف وام مشارکت مدنی در بافت‌های فرسوده را تصویب کرد.

۲۵ بهمن ۱۳۹۹  خبر

۰ دیدگاه


به گزارش بانک اول امیرمحمود غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: پیشنهاد وزارت راه برای اصلاح میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در جلسه مورخ ۲۰ بهمن ۹۹ در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت تصویب شد.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد و در صورت تایید نهایی دولت مشارکت مدنی دوره ساخت در کلان‌شهرها از رقم ۵۰۰ میلیون ریال به رقم ۱۲۰۰میلیون ریال و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول در کلان‌شهرها از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه بیان کرد: برای سایر شهرها نیز سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت به رقم ۸۰۰ میلیون ریال و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

غفاری با اشاره به اینکه یکی از نقاط اصلی هدف شرکت بازآفرینی شهری در نوسازی بافت‌های میانی و سکونتگاه‌های غیررسمی مناطق کمتر برخوردار مرزی است، توضیح داد: بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت به متقاضیان نوسازی در مناطق مذکور با کارمزد حداقل ۴ درصد از طریق انعقاد عاملیت با بانک‌ها و مؤسسات عامل دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کند. اجرایی شدن این تصمیم منوط به تصویب نهایی هیأت وزیران است

شرایط پرداخت وام های دانشجویی اعلام شد

بانک اول – صندوق رفاه دانشجویان با ارسال بخشنامه ای به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شرایط اعطا و بازپرداخت وام های دانشـجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را براساس آیین نامه اعلام کرد.

۲۵ بهمن ۱۳۹۹  خبر

۰ دیدگاه


به گزارش بانک اول، در این بخشنامه به دانشگاه ها تاکید شده است؛ به منظور تسریع در پرداخت وام ها به دانشجویان واجد شرایط ترتیبی اتخاذ کنند نسبت به ثبت اطلاعات داشجویان متقاضی و ارسال لیست های وام در بازه های زمانی تعیین شده اقدام لازم انجام شود.

سامانه دانشجویی (پورتال) صندوق رفاه برای ثبت تقاضای دانشجویان از ۱۶ بهمن فعال شده است و تا پایان نیم سال تحصیلی جاری فعال می باشد و تمامی دانشجویان متقاضی واجدشرایط می توانند نسبت به ثبت تقاضای خود درسامانه مذکور اقدام کنند.

با توجه به اینکه صـرفا دانشـجویانی که اطلاعات هویتی و تحصـیلی آنها به سامانه تبادل اطلاعات آموزشی وزارت عتف (GSB )ارسال شـده باشـد می تواننـد نسـبت به ثبت تقاضای وام اقـدام نمایند، لذا ضـروری است دانشـگاه ها و مراکز آموزش عـالی بـا قیـد فوریت در خصوص به روز رسـانی مسـتمر اطلاعات آموزشـی دانشـجویان خود در درگاه تبادل اطلاعات وزارت متبوع اقدام کنند.

همچنین هنگـام ثبت اطلاعـات سـند تعهـد در پرونـده دانشـجویان، ضـروری است مشـخصات ضامن یا ضامنین از طریق وب سرویس سازمان ثبت احوال استعلام و پس از تایید مراتب، تصاویر اسناد تعهد به صورت خوانا بارگذاری شود.

برای سـهولت در پرداخت وام ها، لیست متقاضیان از هر نوع وام حداکثر در قالب ۶ لیست در مهلت هـای مقرر در طول نیم سال تحصیلی به صورت دقیق، مستند و بدون نقص پس از تأیید معاون دانشجویی از طریق سامانه فاز ۲ به این صندوق ارسال شود.

همچنین شـرایط افراد دارای اولویت مرتبط با پرداخت هر یک از وام ها، شرایط اعطای هر وام درآیین نامه پرداخت و بازپرداخت ذکرشده است و باید در تنظیم و ارسال درخواست ها مد نظر قرار گیرد.

دریافت اصل مـدارک و مسـتندات , وام ضـروری و همچنین اصل سـند تعهد از دانشـجویان از جمله موارد ضـروری در فرآیند دریافت وام ها می باشد. لذاشایسـته است در ایام تداوم شـیوع کرونا، به منظور حمایت از دانشجویان و همکـاری با آنان ترتیبی اتخاذشود که مدارک و مستندات مربوطه به طرق مقتضی از دانشجویان متقاضی وام دریافت شود.

در این بخشنامه آمده است؛ با توجه به غیر متمرکز بودن اعتبار وام های تحصیلی، ضروری و شهریه و ابلاغ اعتبار مجزا برای هر دانشگاه یا مرکز آموزش عالی، شایسـته است برنامه ریزی لازم برای ثبت و ارسال درخواست وام های مذکور در سقف اعتبارات تخصیص یـافته صورت پـذیرفته و اهتمام لازم برای مـدیریت تقاضاها و جـذب حداکثری ظرفیت منابع در بازه زمانبندی تعیین شده برای هر وام درسقف سهمیه اعتبار ابلاغی به عمل آید.

وام مسکن متآهلی در نیم سال دوم تحصیلی نیز از طریق صندوق رفاه پرداخت خواهدشد. دانشـگاه ها و مؤسـسات آموزشـی غیردولتی و غیر انتفاعی برای تسـهیل واریز وام شـهریه دانشجویان متقاضی خود، ضرورت دارد نسـبت به به روزرسـانی و فعـال بودن شـماره حساب و شـماره شـبای حساب مربوطه (ترجیحًا در بانک تجارت) درسیستم فاز ۲ صندوق اقدام کنند.

در صورت ارسـال درخواست افزایش اعتبـار، به دلیـل محـدودیت منابع صـندوق رفاه دانشجویان دانشگاه هایی که سـهمیه اعتبارات تخصیصی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۹۹ به طورکامل جذب کننند، درتخصیص مجدد اعتبار در اولویت خواهندبود./ایسنا

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط