بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام مسکن زوجین + شرایط دریافت و بازپرداخت

افزایش پرشتاب قیمت انواع کالا از جمله مسکن، راه جوانان برای خانه دار شدن را دشوار کرده است. با این حال، بانک ها با ارائه تسهیلاتی مانند وام مسکن زوجین سعی دارند به حل این مشکل کمک کند.

 ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ خبر

 الف 

  ۰ دیدگاه


تسهیلات مسکن زوجین چیست ؟

تسهیلات یا وام مسکن زوجین از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به منظور تسهیل خرید یا ساخت واحد مسکونی برای زوجین در نظرگرفته شده است.

وام مسکن زوجین

شرایط متقاضیان وام مسکن زوجین

متقاضی باید دارای حداقل ۱۸ سال تمام با درآمد مستقل و مکفی باشد.

متقاضی و همسر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم الشراکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد.

اخذ استعلام فرم (ج) از وزارت راه وشهرسازی به منظور عدم دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از امکانات دولتی (زمین، مسکن، تسهیلات یارانه ای و …) توسط متقاضی و همسر وی الزامی است.

سقف تسهیلات

سقف وام مسکن زوجین در شهر تهران ۱، ۶۰۰ میلیون ریال است. یعنی به هر از زوجین ۸۰۰ میلیون ریال اعطا می‌شود.

این مبلغ در مراکز استان و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱، ۲۰۰ میلیون ریال است یعنی هر یک از زوجین ۶۰۰ میلیون ریال.

سایر مناطق شهری معادل ۸۰۰ میلیون ریال، یعنی هر یک از زوجین ۴۰۰ میلیون ریال.

هر یک از زوجین باید حساب جداگانه افتتاح کنند.

سقف تسهیلات وام مسکن زوجین

نرخ سود تسهیلات

در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی‌ها ۸ درصد

در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه غیر وام اولی‌ها ۸ درصد

در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی‌ها ۶ درصد

نحوه و مدت سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن زوجین

حداقل مدت انتظار: دو دوره ۶ ماهه معادل یک سال

حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی: ۱۳۵ میلیون ریال

حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی: ۱۰۰ میلیون ریال

حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی: ۶۷ میلیون ریال

مدت زمان سپرده گذاری در صورت حفظ حداقل موجودی: سه سال

روش محاسبه: هر ۶ ماه یک برابر متوسط موجودی

نحوه و مدت سپرده گذاری برای دریافت وام مسکن زوجین

حداقل مدت انتظار: یک سال معادل ۱۲ ماه

حداکثر مدت بازپرداخت:حداکثر ۱۴۴ ماه معادل ۱۲ سال

در صورتی که طول دوران مشارکت مدنی از ۱۲ ماه تجاوز ننماید، مدت فروش اقساطی حداکثر ۱۴۴ ماه معادل ۱۲ سال است.

بازپرداخت به دو روش ساده و پلکانی امکانپذیر است.

ویژگی ملک مورد معرفی به بانک برای استفاده از وام مسکن زوجین

از تاریخ صدور اولین پروانه ساخت (جواز) بیش از ۲۰ سال سپری نشده باشد.

ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و … مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

سقف تسهیلات قابل پرداخت بر روی املاک مورد معرفی حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج شده، تعیین می­گردد.

وام مسکن زوجین با پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی

تجمیع دو حساب مسکن یکم امکانپذیر نیست.

تجمیع حساب یکم با سایر حساب‌های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن وحساب پس انداز مسکن جوانان (پس از تبدیل به حساب صندوق) که قبل از ۱۳۹۳/۳/۱۶ افتتاح شده اند، بلامانع است. در این حالت متوسط موجودی دوره‌های انتظار حساب‌های تعهدی قبلی باید معادل حداقل متوسط موجودی  حساب صندوق پس انداز یکم بوده، به این ترتیب کسری امتیاز کسب شده از حساب‌های تعهدی قبلی حداقل به مدت ۶ ماه در حساب مسکن یکم سپرده گذاری می‌گردد.

پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی

تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان فارغ از تاریخ افتتاح حساب های تعهدی قبلی امتیاز آن حساب محاسبه شده و سپرده گذاری کسری امتیاز لازم را تا سقف تسهیلات مسکن یکم حداقل به مدت یک سال باید در حساب یکم سپرده گذاری نماید.

وام مسکن زوجین با پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز

استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توام با اوراق ممتازاستفاده از تسهیلات مسکن امکان پذیر می‌باشد.

در اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، سقف تسهیلات قابل پرداخت به شخص، معادل سقف تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تعیین می‌گردد.

در پرداخت تسهیلات مسکن زوجین به صورت توام، چنانچه صرفاً یک نفر از تسهیلات‌گیرندگان (زوج یا زوجه) از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم (به تنهایی یا به صورت توام) استفاده کند و شخص دیگر از تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (به تنهایی یا به صورت توام با سایر محصولات اعتباری بانک به استثنای صندوق پس‌انداز مسکن یکم) استفاده نماید، سقف تسهیلات قابل پرداخت به شخص اول معادل سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن یکم و سقف تسهیلات قابل پرداخت به شخص دوم، معادل سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (در تهران تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال- در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق شهری ۶۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین قابل پرداخت می‌باشد) تعیین می‌شود.

اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به تنهایی یا به صورت توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مستلزم رعایت ضوابط تعیین شده برای این صندوق بوده، تسهیلات مزبور صرفاً جهت خرید واحد‌های مسکونی با حداکثر قدمت  ۲۰ سال ساخت قابل پرداخت است.
در پرداخت تسهیلات فوق، سهم تسهیلات پرداختی از محل اوراق ممتاز باید مطابق سقف‌های تعیین شده در تسهیلات اوراق ممتاز باشد.

پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز

در صورتی که یکی از زوجین دارای حساب صندوق یکم باشد، می‌تواند به اتفاق همسر خود که دارای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا هر یک از حساب‌های تعهدی و یا توام است از تسهیلات زوجین برای تهیه یک واحد مسکونی با حفظ مقررات و شرایط هر یک از تسهیلات، استفاده کند.

در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت می‌شود.

پس از کسب امتیاز تسهیلات، رعایت حداقل متوسط موجودی دوره‌های شش‌ماهه به منظور حفظ تسهیلات کسب شده الزامی است. لیکن در صورت کاهش موجودی، مهلت استفاده از سقف تسهیلات حداکثر دو دوره ۶ ماهه از اتمام محاسبات می‌باشد و در صورت عدم استفاده از تسهیلات در مهلت تعیین شده قسمتی از امتیاز تسهیلاتی از سقف تسهیلات کسر خواهد شد.

انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه) امکانپذیر است، لیکن خریداران جدید حتما باید زوجین باشند.

چنانچه هنگام انتقال مانده بدهی خریدار جدید زوجین نباشد می‌بایست یکی از تسهیلات تسویه و یا تعویض وثیقه شود.

پرداخت تسهیلات از محل این حساب صرفا در مناطق شهری امکانپذیر بوده و در خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به گیرندگان تسهیلات یکم، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر است.

انتقال حساب یکم از شعبه‌ای به شعبه‌ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نیست.

انتقال مانده بدهی تسهیلات از محل حساب مسکن یکم به غیر با واریز  ۱۰ درصد مانده تسویه تسهیلات به صورت یکجا امکانپذیر است.

انتقال حساب یکم به سایر شهر‌ها با رعایت سقف تسهیلات در شهر مورد نظر (در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون ریال) بلامانع است.

چنانچه متقاضی اقدام به افتتاح حساب یکم در سایر شهر‌ها نموده و قصد انتقال حساب به شهر بزرگتر را دارد، این امر امکانپذیر است، لیکن سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم  وی معادل سقف تسهیلات شهر محل افتتاح حساب خواهد بود. لذا، متقاضی می‌تواند اقدام به خرید اوراق ممتاز به میزان مابه التفاوت تسهیلات متعلقه تا سقف تسهیلات کند

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط