بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام مسکن

ثبات هزینه وام مسکن در چهارمین هفته 1400

هزینه وام مسکن متاهلین درمرز 24 میلیون تومان

اقتصادنیوز : روند ثابت هزینه وام مسکن در هفته چهارم فروردین سبب شد تا این رقم برای متاهلین در مرز 24 میلیون تومان باقی بماند. اما این موضوع چه تاثیری بر وضعیت هزینه وام مجردین گذاشته است؟

به گزارش اقتصادنیوز، اگر متقاضیان وام مسکن بخواهند بدون ایستادن در صف مبلغی را برای خرید خانه از بانک مسکن اخذ کنند می توانند از طریق خرید اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اقدام به این عمل نمایند.

مالکان این اوراق می‌توانند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کنند. ‌

برهمین اساس در هفته چهارم فروردین ماه روند هزینه وام مسکن مسیری ثابت داشت و تقریبا نسبت به پایان هفته قبل از آن تغییری را ثبت نکرد. این ثبات قیمتی در بازار مسکن سبب شد تا نرخ سود در حد 20.2 درصد مانده و تغییری را رقم نزند.

هزینه خریداوراق مسکن

در ابتدای هفته مذکور قیمت متوسط هر ورق 51 هزار تومان به دست آمده بود که نهایتا در همین در پایان همان هفته نیز در همین محدوده به ثبت رسید.

طبق قواعد بانک مسکن سقف این وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین 240 میلیون تومان است. در این صورت مجرد ها نهایتا نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها در روز شنبه 14 میلیون و 300 هزار تومان محاسبه شد که در پایان همان هفته نیز در نهایت به همین مبلغ رسید.

هزینه وام برای متاهلین نیز مسیری مشابه با مجردین را سپری کرده و در انتها در حد 24 میلیون و 500 هزار تومان قرار گرفت.

در حقیقت قیمت وام مسکن برای مجردین در حدود 14 میلیون تومان  و برای متاهلین نیز در مرز 24 میلیون تومان قرار گرفت.

در این میان گران ترین روز هفته به یکشنبه 22 فروردین تعلق داشت. در این روز هزینه وام برای مجردین 14 میلیون و 500 هزار تومان و برای متاهین 24 میلیون و 900 هزار تومان برآورد شد.

روند تقریبا ثابت هزینه وام مسکن در هفته اخیر سبب شدتا نرخ سود نیز مسیری ثابت را در پیش بگیرد.

مسکن

نرخ سود موثر

بانک مسکن نرخ اسمی اوراق را در محدوده 17.5 درصد عنوان کرده است. با توجه به اینکه متقاضیان دو هزینه را برای دریافت وام می پردازند بنابراین نرخ سود این وام از محدوده فوق جدا خواهد شد.

نخست هزینه ای است که مجردین و متاهلین در قبال دریافت وام مسکن می پردازند و هزینه ثانویه مبلغی است که آنها در طول 12 سال به بانک مسکن باز پرداخت می کنند.

روند محاسبات نرخ سود نشان می دهد که در هفته اخیر در  روز یکشنبه بیشترین حد این متغیر ثبت شده که برابر با 20.3 درصد بوده است. یعنی تقریبا 3 واحد درصد بالاتر از نرخ اسمی آن.

در نهایت اما نرخ سود درپایان هفته چهارم فرودین در حد 20.2 درصد قرار گرفت و تقریبا روند ثابتی را پشت سر گذاشت.

مسکن

هزینه کل وام مسکن در طول 12 سال

در همین خصوص نهایتا خالص هزینه‌های مجردینی که در تمامی روزهای هفته گذشته برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و بایستی آن را در طول 12 سال به بانک باز پرداخت کنند دامنه نوسانی موازی با نرخ سود وام مسکن داشته است. بر این اساس خالص هزینه پرداختی مجردین در روز شنبه 21 فروردین ماه 174 میلیون و 400 هزار تومان بود و در انتهای هفته نیز در همین حد برآورد شد. این رقم برای متاهلین از 324 میلیون و 400 هزار تومان بوده است.

از آنجا که هزینه ای که در مجموع متقاضیان وام مسکن درازای دریافت وام می پردازند روندی همگون با روند سود و هزینه اوراق داشته است، بنابرین در این شاخه نیز هزینه نهایی وام مسکن در روز یکشنبه به بیشترین مقدار خود در هفته اخیر دست یافت.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط