بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام مسکن

وام مسکن

انواع تسهیلات ساخت واحد مسکونی در بانک مسکن + نحوه دریافت با جزییات کامل

تسهیلات ساخت مسکن

 معرفی انواع تسهیلات ساخت واحد مسکونی قابل ارائه در بانک مسکن ٬ به همراه جزییات کامل ٫ نحوه دریافت و مدارک مورد نیاز

 ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ خبر

 الف 

  ۰ دیدگاه


تسهیلات ساخت واحد مسکونی در بانک مسکن

تسهیلات ساخت واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

صندوق پس انداز مسکن یکم

تسهیلات از محل حساب یکم به منظور ساخت یک واحد مسکونی قابل پرداخت می باشد.

نکته مهم :بهره مندی از این تسهیلات مشمول افتتاح کنندگان حساب، قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ می شود.

وام مسکن از صندوق یکم

شرایط متقاضیان:

متقاضی دارای حداقل ۱۸ سال تمام با درآمد مستقل و مکفی باشد.

متقاضی و همسر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی،انتقال سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد.

اخذ استعلام فرم ( ج) از وزارت راه وشهرسازی به منظور عدم دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از امکانات دولتی (زمین،مسکن،تسهیلات یارانه ای و …)توسط متقاضی و همسر وی الزامی است.

 

سقف تسهیلات:

در شهر تهران بصورت انفرادی ۸۰۰ میلیون ریال

در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بصورت انفرادی ۶۰۰ میلیون ریال

سایر مناطق شهری بصورت انفرادی معادل ۴۰۰ میلیون ریال

 

نرخ سود تسهیلات:

در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها ۸ درصد

در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه غیر از وام اولی ها ۸ درصد

در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها ۶ درصد

 

نحوه و مدت سپرده گذاری:

– حداقل مدت انتظار : دو دوره ۶ ماهه معادل یک سال

– حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی : ۱۳۵ میلیون ریال

-حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۶۰۰میلیون ریالی: ۱۰۰میلیون ریال

– حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۴۰۰میلیون ریالی: ۶۷میلیون ریال

– مدت زمان سپرده گذاری در صورت حفظ حداقل موجودی : سه سال

– روش محاسبه: هر ۶ماه یک برابر متوسط موجودی

 

حداقل مدت انتظار:

یکسال معادل ۱۲ ماه

حداکثر مدت بازپرداخت :

در صورتی که طول دوران مشارکت مدنی از ۱۲ ماه تجاوز ننماید، مدت فروش اقساطی حداکثر ۱۴۴ ماه معادل ۱۲ سال است.

بازپرداخت به دو روش ساده و پلکانی امکانپذیر است.

 

ویژگی های ملک مورد معرفی:

ملک باید مفروز و شش دانگ، دارای سند مالکیت(ثبتی) یا قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان یا قرارداد اجاره (در اراضی موقوفه) با کاربری مسکونی بوده، در محدوده خدمات شهری قرارداشته باشد.

ملک بازداشت و در وثیقه نباشد

مشخصات، ابعاد و حدود اربعه زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری مطابقت داشته باشد

مفروز: ملک شش دانگ دارای حدود ابعاد و مساحت مشخص به شرح صورتمجلس تفکیکی یا سند مالکیت

در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استیجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص اعلام موافقت نمایند.

 

پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی

تجمیع دو حساب مسکن یکم امکانپذیر نمی باشد.

تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان (پس از تبدیل به حساب صندوق)که قبل از ۱۶/۳/۱۳۹۳ افتتاح شده اند، بلامانع است. در این حالت متوسط موجودی دوره های انتظار حساب های تعهدی قبلی باید معادل حداقل متوسط موجودی  حساب صندوق پس انداز یکم بوده، به این ترتیب کسری امتیاز کسب شده از حساب های تعهدی قبلی حداقل به مدت ۶ ماه در حساب مسکن یکم سپرده گذاری می گردد.

تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان فارغ از تاریخ افتتاح حساب های تعهدی قبلی امتیاز آن حساب محاسبه شده و سپرده گذاری کسری امتیاز لازم را تا سقف ذتسهیلات مسکن یکم حداقل به مدت یک سال باید در حساب یکم سپرده گذاری نماید.

 

پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز

استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توام با اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن امکان پذیر می باشد.
پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتازدر تهران تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال- در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق شهری ۴۰۰ میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.
نکته:  در پرداخت تسهیلات فوق ، سهم تسهیلات پرداختی از محل اوراق ممتاز باید مطابق سقف های تعیین شده در تسهیلات اوراق ممتاز باشد.

 

سایر موارد:

در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت می شود.

پس از کسب امتیاز تسهیلات، رعایت حداقل متوسط موجودی دوره‌های شش‌ماهه به منظور حفظ تسهیلات کسب شده الزامی است. لیکن در صورت کاهش موجودی، مهلت استفاده از سقف تسهیلات حداکثر دو دوره ۶ ماهه از اتمام محاسبات می باشد و در صورت عدم استفاده از تسهیلات در مهلت تعیین شده قسمتی از امتیاز تسهیلاتی از سقف تسهیلات کسر خواهد شد.

انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه ) امکانپذیر می باشد.

پرداخت تسهیلات از محل این حساب صرفا در مناطق شهری امکانپذیر بوده و در خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

انتقال حساب یکم از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.

انتقال حساب یکم به سایر شهرها با رعایت سقف تسهیلات در شهر مورد نظر (در شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون ریال ) بلامانع می باشد.

چنانچه متقاضی اقدام به افتتاح حساب یکم در سایر شهرها نموده و قصد انتقال حساب به شهر بزرگتر را دارد، این امر امکانپذیر بوده لیکن سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم  وی معادل سقف تسهیلات شهر محل افتتاح حساب خواهد بود لذا متقاضی میتواند اقدام به خرید اوراق ممتاز به میزان مابه التفاوت تسهیلات متعلقه تا سقف تسهیلات نماید.

 

مدارک مورد نیاز حساب صندوق پس انداز یکم

الف ) شرح عملیات مربوط به اعطای تسهیلات خرید خانه – باسپرده :

 

۱-    محاسبه و اعلام میزان تسهیلات متعلقه حسب درخواست صاحب حساب
۲-    دریافت مدارک از مشتری طبق صورت ارایه شده
۳-    کنترل مدارک ارایه شده توسط مسیول ذیربط
۴-    تکمیل فرمهای لازم توسط مشتری و کنترل آنها توسط مسیول ذیربط
۵-    درخواست صدور کارت پس انداز برای حسابهای دفترچه ای در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز .
۶-     تشکیل پرونده
۷-    دریافت علی الحساب کارمزد ارزیابی از مشتری و ارسال پرونده برای ارزیابی
۸-    ارزیابی ملک و تنظیم گزارش و ارسال پرونده به شعبه
۹-    تصمیم گیری شعبه درخصوص پرونده
۱۰-      تنظیم بیع نامه با حضور مشتری
۱۱-      محاسبه کارمزد قطعی ارزیابی و دریافت مابه التفاوت کارمزد ارزیابی از مشتری
۱۲-      محاسبات مربوط به تعیین قسط
۱۳-      تکمیل فرم پیش نویس قرارداد داخلی رهنی
۱۴-      کنترل محاسبات و مفاد قراردادها و تایید قراردادها توسط مسیول شعبه
۱۵-      ثبت موقت قرارداد داخلی در رایانه و ارسال نسخه اول قرارداد رهنی به دفتر اسناد رسمی
۱۶-      صدور چک تسهیلات پس از دریافت « اعلام دفتر اسناد رسمی » و فسخ حساب مربوطه و تحویل چک تسهیلات به نماینده دفتر اسناد رسمی
۱۷-      کنترل ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و ترهین اسناد مالکیت مشتری
۱۸-      تحویل چک به فروشنده توسط نماینده بانک
۱۹-      اخذ سند رهنی فروش ، خلاصه معاملات و کپی آخرین برگ سند مالکیت توسط نماینده بانک
۲۰-  بایگانی مدارک اخذ شده از دفتر اسناد رسمی در پرونده مشتری
۲۱-     کنترل سند رهنی با ثبت موقت
۲۲-      تبدیل کارت پس انداز به کارت تسهیلات ( در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز )
۲۴-      صدور اسناد مربوط به قرارداد خرید
۲۵-      بایگانی یک نسخه از اسناد و ریز سود سالهای آتی در پرونده مشتری
۲۶-      صدور دفترچه قسط( در شعب فاقد سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز )

۲۷-      بایگانی پرونده مشتری پس از تهیه خلاصه پرونده

 

  ب ) مدارک جهت اخذ تسهیلات خرید خانه :

۱-اصل و کپی سند مالکیت
۲-اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت
۳-اصل و کپی پایانکار
۴-اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه )
۵-اصل و کپی مبایعه نامه
۶-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار ، فروشنده و وکیل در صورت وجود (تمام صفحات)
۷-اصل و کپی وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)
۸-اصل و کپی اجاره نامه ملک (در خصوص املاک اوقافی )
۹-قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه) به همراه مستندات کدپستی ملک خریداری شده
۱۰-ارایه دفترچه ، یا کارت حساب و یا برگه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات
۱۱-ارایه مدارک شغلی خریدار

۱۲-تکمیل فرمهای مربوطه در شعبه

توضیح ۱ : عدم وجودسابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست.

توضیح ۲ :تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید.

نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط،مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل ۲۱ روز کاری میباشد.

اوراق خرید مسکن

تسهیلات ساخت مسکن از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم

تسهیلات انفرادی بانک مسکن از محل اوراق ممتاز به منظور خرید یک واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

سقف تسهیلات:

– تهران: ۱۰۰۰ میلیون ریال

– مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر: ۸۰۰میلیون ریال

– سایر شهرها: ۶۰۰میلیون ریال

نرخ سود تسهیلات:

– در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری: ۱۷.۵ درصد

– در مناطق بافت فرسوده شهری: ۱۶ درصد

شرایط متقاضیان:

عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی

روش خرید اوراق: 

مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس

توضیح ۱: جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق  می توانید به آدرس الکترونیکی http://www.irfarabourse.com    مراجعه نمایید.

توضیح ۲:  جهت خرید اوراق ممتاز و دریافت تسهیلات، ثبت نام در سامانه سجام به آدرس الکترونیکی http://www.sejam.ir   و همچنین دارا بودن کد بورسی الزامی می باشد.

مدت بازپرداخت :

– در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری : به دو روش ساده و پلکانی، حداکثر۱۲ سال

– در مناطق بافت فرسوده شهری : به روش ساده، حداکثر ۱۵ سال و به روش پلکانی، حداکثر ۱۲ سال

اقساط تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم

اقساط(ریال) مدت بازپرداخت نرخ سود سقف تسهیلات(میلیون ریال) شهر
۱۶.۶۶۰.۰۰۰ ۱۲ سال ۱۷/۵ درصد ۱۰۰۰ تهران
۱۳.۳۳۰.۰۰۰ ۸۰۰ مراکز استان ها
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۰ سایرشهرها
۱۴.۶۹۰.۰۰۰ ۱۵ سال ۱۶ درصد ۱۰۰۰ تهران
۱۱.۷۵۰.۰۰۰ ۸۰۰ مراکز استان ها
۸.۸۲۰.۰۰۰ ۶۰۰ سایرشهرها

 

ویژگی های ملک مورد معرفی:

– از تاریخ صدور جواز ساخت بیش از ۲۵ سال سپری نشده باشد.

نکته :  چنانچه از تاریخ صدورجواز ساخت بیش از ۲۵ سال و حداکثر ۳۰ سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات در تهران ۸۰۰ میلیون ریال, مراکز استان و  شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۶۰۰میلیون ریال و  سایر شهرها ۴۰۰میلیون ریال خواهد بود.

– ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و … مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

– جهت دریافت سقف تسهیلات باید ۸۰ درصد ارزش کارشناسی ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج می شود، تکافوی تسهیلات را بنماید.

سایر موارد:

– پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز توام با حساب های تعهدی ( صندوق پس‌انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان) تا سقف های مقرر اوراق گواهی حق تقدم بلامانع می باشد.

– اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به طور همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می باشد.

– انتقال مانده بدهی به اقوام نزدیک و همچنین به غیر بدون پرداخت درصدی از مانده بدهی امکانپذیر می باشد.

– پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ، از محل اوراق ممتاز، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های ۱۰۰۰میلیون ریال در تهران، ۸۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۶۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

نکته۱: مانده بدهی حین الفسخ تسهیلات دریافتی قبلی صرف نظر از محل تسهیلات به استثنای تسهیلات مسکن یارانه ای (طرح مهر،ایثارگران و…) یک بدهی درنظر گرفته می شود.

نکته۲: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی اوراق ممتاز ،مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.

نکته۳:در تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توام با هر یک از حساب‌های تعهدی، رعایت حداکثر قدمت ساختمان بر اساس ضوابط مربوط به حساب‌های تعهدی ضروری می‌باشد. بر این اساس، در صورتی که در تسهیلات توام، تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن و یا حساب پس‌انداز مسکن جوانان پرداخت گردد، حداکثر قدمت ساختمان‌های مشمول حداکثرسقف تسهیلات به ترتیب به ۱۵، ۲۵ و ۲۵ سال می باشد.

به گزارش بانک اول لازم به یادآوری است سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان، به تنهایی و یا توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (در تسهیلات انفرادی و ایضاً تسهیلات زوجین)، در املاک بیش از ۲۵ سال و حداکثر تا ۳۰ سال قدمت، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های(انفرادی) ۸۰۰میلیون ریال در تهران، ۶۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری می باشد. سقف های تسهیلات زوجین۱۶۰۰ میلیون ریال در تهران،۱۲۰۰ میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰میلیون ریال امکان پذیر می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 مدارک مورد نیاز”اشخاص حقیقی”

اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت

اصل و تصویر پروانه ساختمانی

اصل و تصویر پایان کار ساختمانی

اصل و تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص شعبه

اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه)

اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده (تمام صفحات)

اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت

قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه)

اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات دریافتی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن وکیل صرفا می بایست از بستگان

درجه یک باشد)

اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)

اصل و تصویر اجاره نامه ملک ( در خصوص املاک اوقافی)

فرم درخواست تکمیل و امضا شده

ضوابط کلی دریافت وام :
– عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی
– تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست

صندوق پس انداز ساخت مسکن

 

تسهیلات مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن

 

تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریالی احداث و یا تکمیل واحد مسکونی از محل صندوق پس انداز ساخت مسکن

سقف تسهیلات: ۳۰۰ میلیون ریال
نحوه و مدت سپرده گذاری:

– حداقل مدت انتظار : دو دوره ۶ ماهه معادل یک سال

– حداقل متوسط موجودی هر دوره: ۴۳ میلیون ریال

– مدت زمان سپرده گذاری در صورت حفظ حداقل موجودی : هفت دوره ۶ماهه (سه سال و نیم)

– روش محاسبه: هر ۶ماه یک برابر متوسط موجودی

نرخ سود:

نرخ سود تسهیلات دوران مشارکت : ۱۷ درصد
نرخ سود دوران فروش اقساطی : ۱۱ درصد

مدت بازپرداخت : حداکثر ۱۲ سال

روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای

شرایط ملک:

ملک باید مفروز و شش دانگ، دارای سند مالکیت(ثبتی) یا قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان یا قرارداد اجاره (در اراضی موقوفه) با کاربری مسکونی بوده، در محدوده خدمات شهری قرارداشته باشد.

ملک بازداشت و در وثیقه نباشد

مشخصات، ابعاد و حدود اربعه زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری مطابقت داشته باشد

مفروز: ملک شش دانگ دارای حدود ابعاد و مساحت مشخص به شرح صورتمجلس تفکیکی یا سند مالکیت

در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استیجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص اعلام موافقت نمایند.

تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح مذکور در چارچوب موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:
۱- پرداخت تسهیلات با سپرده ساخت به صورت انفرادی به دارندگان حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن جهت احداث یک واحد مسکونی (ویلایی) یا یک واحد از مجتمع مسکونی که واحد مذکور متعلق به دارنده حساب باشد.
۲- پرداخت تسهیلات با سپرده مجتمع سازی به مجتمع ساز حداکثر به تعداد واحدهای مجتمع مورد نظر منوط به افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن به تعداد واحدها و به نام مجتمع ساز برای هر واحد به طور جداگانه می باشد.
-پرداخت تسهیلات مذکور در هر واحد مسکونی حداکثر به میزان ۸۰% هزینه اجرای طرح و تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال امکانپذیر می باشد.
– حداکثر مدت دوره مشارکت با درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی منطقه، مصالح مورد استفاده، هزینه های ناشی از ساخت،تعداد واحد و… طبق نظر ارزیاب تعیین می گردد. تسهیلات گیرنده می بایست پس از اتمام پروژه ، برای تسویه نقدی و یا تقسیط تسهیلات مشارکت (فروش اقساطی) به بانک مراجعه نماید. در غیر اینصورت مشمول جریمه دیر کرد ناشی از تاخیر خواهد شد.
– انتقال حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن به بستگان نزدیک امکان پذیر می باشد.

شرایط تقسیط سهم الشرکه :
۱- چنانچه خریداران واحدمسکونی جز بستگان نزدیک مجتمع ساز باشند (فرزند ، همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، پدربزرگ ، مادربزرگ و نوه )سهم الشرکه هرواحدتاسقف ۳۵۰ میلیون ریال ( ۲۵۰ میلیون ریال اصل سهم الشرکه + سود دوران مشارکت حداکثر تا ۵۰ میلیون ریال ) وپرداخت مابه التفاوت تسهیلات صرفا درقالب فروش اقساطی خرید ازمحل اوراق ممتاز ، مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی از سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز تقسیط می گردد.
۲- سهم الشرکه بانک به خریداران واحد احداثی درقالب تسهیلات برای سازندگان انفرادی ومجتمع ساز در صورتی که خریدار دارای حساب صندوق پس انداز مسکن باشد معادل امتیاز حساب و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال و چنانچه متقاضی قصد استفاده از سقف مجاز فروش اقساطی را داشته باشد فروش اقساطی الباقی مبلغ تا سقف یاد شده در مقابل ارایه اوراق ممتاز مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی از سقف مجاز اوراق ممتاز امکان پذیر است.
۳- برای سایر خریداران فاقد حساب صندوق پس انداز مسکن حداکثر۱۸۰ میلیون ریال با نرخ عقود مبادله ای تسهیلات بدون سپرده و مابقی اوراق ممتاز تا سقف مجاز اوراق امکان پذیر می باشد.
توضیح۱ : عدم وجود سابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست .
توضیح ۲ : تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید .

صندوق پس انداز مسکن جوانان

تسهیلات مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکونی از محل حساب پس انداز مسکن جوانان

صندوق پس انداز مسکن جوانان

تسهیلات از محل حساب جوانان به منظور احداث یک واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد.

شرایط متقاضیان:

– سن متقاضی جهت افتتاح حساب ۱۸سال تمام یا دارا بودن حکم رشد از سوی دادگاه

– افتتاح حساب برای اطفال صغیرتوسط ولی، قیم و مادر  طفل امکانپذیر است.

نحوه و مدت سپرده گذاری:

– حداقل مدت انتظارجهت دریافت تسهیلات : ۵ سال تمام از تاریخ افتتاح حساب

– حداکثر مدت انتظار جهت دریافت تسهیلات: ۱۵سال

– واریزی مبالغ به سه صورت ماهیانه، سالیانه و یکجا امکان پذیر است.

– حداکثر تسهیلات اعطایی  براساس شهرافتتاح حساب ، مبالغ واریزی، مدت زمان سپرده گذاری و شهر محل اخذ تسهیلات تعیین  می شود.

نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود دروان مشارکت :۱۷درصد

نرخ سود فروش اقساطی با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ سال: ۶درصد

نرخ سود فروش اقساطی با مدت بازپرداخت بیش از ۵ سال: ۹ درصد

مدت بازپرداخت :

– بازپرداخت به روش ساده : حداکثر ۲۰ سال

– بازپرداخت به روش پلکانی : حداکثر ۱۲ سال

برای افرادی که در سال ۱۳۹۹ افتتاح حساب نموده اند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
۶۵۰.۰۰۰ ۷۱۵.۰۰۰ ۷۸۶.۵۰۰ ۸۶۵.۱۵۰ ۹۵۱.۶۶۵

 

سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم
۱.۰۴۶.۸۳۲ ۱.۱۵۱.۵۱۵ ۱.۲۶۶.۶۶۶ ۱.۳۹۳.۳۳۳ ۱.۵۳۲.۶۶۶

 

سال یازدهم سال دوازدهم سال سیزدهم سال چهاردهم سال پانزدهم
۱.۶۸۵.۹۳۳ ۱.۸۵۴.۵۲۶ ۲.۰۳۹.۹۷۸ ۲.۲۴۳.۹۷۶ ۲.۴۶۸.۳۷۴

* چنانچه دارنده حساب تمایل به دریافت سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم را داشته باشد، باید مبالغ مندرج در ستون حداقل واریزی ماهانه را در ستون ضرایب، ضرب نموده و اقدام به واریز مبلغ به دست آمده به صورت ماهیانه نماید.

 

• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال ۱۳۹۹ به ترتیب :

 

در پایان سال پانزدهم بالغ بر ۴.۰۰۰میلیون ریال،۳.۳۰۰ میلیون ریال ،۲.۹۰۰ میلیون ریال

 

در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر ۲.۲۹۰ میلیون ریال،۱.۶۸۰میلیون ریال،۱.۱۹۰ میلیون ریال

 

در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ۲.۱۰۰میلیون ریال،۱.۵۰۰میلیون ریال،۱.۰۰۰میلیون ریال تعیین شده است.

 

• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .

•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.

• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.

•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمایید.)

• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، شیراز و کرمانشاه

 

توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.

 

• برای افتتاح کنندگان حساب در سال  ۹۹، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :

 

۹/۳۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران

 

۶/۷۰ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ

 

۴/۴۶ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها

 

 

* * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل۲.۱۰۰میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب۹/۳۸ برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی

 

۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال است (۶.۱۰۰.۰۰۰=۹/۳۸×۶۵۰.۰۰۰)

 

ویژگی های ملک مورد معرفی:

ملک باید مفروز و شش دانگ، دارای سند مالکیت(ثبتی) یا قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان یا قرارداد اجاره (در اراضی موقوفه) با کاربری مسکونی بوده، در محدوده خدمات شهری قرارداشته باشد.

ملک بازداشت و در وثیقه نباشد

مشخصات، ابعاد و حدود اربعه زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری مطابقت داشته باشد

مفروز: ملک شش دانگ دارای حدود ابعاد و مساحت مشخص به شرح صورتمجلس تفکیکی یا سند مالکیت

در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استیجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص اعلام موافقت نمایند.

 

شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح انواع حسابها به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی:

• بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید.

• در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلا” به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت.

• در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن مورد نظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت.

• افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت وی، امکان پذیر است.

 

سایر موارد:

– دریافت این تسهیلات به صورت توام با اوراق ممتاز تا سقف های مقرر امکانپذیر می باشد.

– در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت

می شود.

– حساب مسکن جوانان قابل تبدیل به حساب صندوق پس انداز مسکن می باشد.

– انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه) امکانپذیر می باشد.

– چنانچه دارنده حساب در زمان دریافت تسهیلات به عللی قادر به مراجعه جهت دریافت تسهیلات نباشد، پرداخت تسهیلات به صاحب حساب با وکالت بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه)  بلامانع می‌باشد.

– انتقال حساب  از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.

– انتقال حساب به سایر شهرها با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد.

 

تسهیلات مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکونی از محل اعتبار بدون سپرده

چاپ

روند پرداخت تسهیلات ساخت (مشارکت مدنی)

جهت ساخت واحد یا واحدهای مسکونی ، در صورت دارا بودن اوراق ممتاز و یا داشتن حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و قرض‌الحسنه جاری (با رعایت قوانین و ضوابط تعیین شده در هر حساب)، می توان در قالب عقد مشارکت مدنی از بانک مسکن تسهیلات دریافت نمود.
اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها)سرمایه نقدی و یا غیر نقدی خود را با هدف سودآوری با سرمایه بانک در می آمیزند و سود این سرمایه طبق قرارداد بین دو طرف تقسیم می‌شود.
سازنده باید برای دریافت این تسهیلات، حساب جاری به نام خود در بانک افتتاح کند و بانک سهم خود را از شراکت (به صورت نقدی) طبق ضوابط و مقررات به این حساب واریز می‌نماید.
باید توجه داشت که در انتهای قرارداد، بانک سهم خود را به شریک فروخته و وی باید برای تسویه نقدی و یا تقسیط سهم‌الشرکه بانک (در صورت موافقت بانک) مراجعه نماید.

فرآیند پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی

مرحله اول :
۱. پیشنهاد طرح و ارایه مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده توسط متقاضی
۲. متقاضی (سازنده) طرح پیشنهادی خود را به بانک ارایه می‌کند، پس از بررسی‌های لازم و تایید طرح توسط بانک و همچنین ارایه مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده توسط سازنده، قرارداد مشارکت مدنی با وی منعقد می‌شود.
۳. ضوابط پذیرش اولیه طرح توسط بانک (شرایط ملک)

ملک باید یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
• دارای سند مالکیت یا صورت‌مجلس تفکیکی باشد.
• دارای قرارداد واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن باشد.
• زمین موقوفه دارای قرارداد اجاره باشد.
• ملک معرفی شده باید مفروز، قابل ارتهان و در محدوده خدمات شهری باشد.

* در صورتی که ملک معرفی شده در محدوده خدمات شهری نباشد، پرداخت تسهیلات با اخذ مجوز از مراجع ذیربط امکان‌پذیر است.
* در انجام مشارکت برای ساخت زمین‌های استیجاری، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی دروقف خاص، ضمن اعلام موافقت خود مبنی بر انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، باید مالکیت بانک را نسبت به درصد مشخص شده درقرارداد مشارکت مدنی قبول نموده و در صورت تخلف مستاجر از شرایط سند اجاره یا قرارداد مشارکت مدنی، بانک را به عنوان جانشین مستاجر بپذیرد.

شرایط متقاضی(شریک)

متقاضی باید دارای اهلیت قانونی به این شرح باشد:
– ممنوعیتی در تصرف اموال خود نداشته باشد.
– امکانات مالی کافی به منظور انجام تعهد خود و توانایی خرید سهم بانک را به صورت نقد یا اقساط، پس از تکمیل ساختمان طبق قرارداد داشته باشد.

مرحله دوم:
عقد قرارداد

پس از انجام بررسی‌های لازم و تایید طرح توسط بانک و ارایه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به بانک، قرارداد مشارکت مدنی تنظیم و برای در رهن قرار دادن ملک به دفترخانه ارسال می شود.

مرحله سوم:
نحوه عمل در مشارکت مدنی
۱. تعیین هزینه کل اجرای طرح با در نظر گرفتن هزینه احداث ساختمان و سایر هزینه‌های قابل قبول (اخذ پروانه، تهیه نقشه و …) انجام می پذیرد.
۲. هزینه‌های مربوط به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و گواهی عدم خلاف به عهده شریک بوده و در هزینه کل اجرای طرح در نظر گرفته نخواهد شد.
۳. تعیین سقف تسهیلات قابل واگذاری بر اساس تعداد واحدها، متراژ زیربنا، ۸۰ درصد هزینه کل اجرای طرح، امتیاز تسهیلاتی متقاضی و … صورت می پذیرد.
۴. تعیین درصد سهم‌الشرکه بانک و شریک
۵. پرداخت تدریجی سهم‌الشرکه بانک
پرداخت سهم‌الشرکه بانک حداقل در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول پس از انجام حداقل ۲۰ درصد از پیشرفت فیزیکی ساختمان و بر اساس ۸۰ درصد هزینه‌های انجام شده در پروژه قابل پرداخت است، به شرط آنکه این مبلغ از ۵۰ درصد کل تسهیلات تجاوز نکند.
مراحل بعدی نیز حداکثر معادل ۸۰ درصد هزینه‌های انجام شده در طرح پرداخت می‌شود، این امر نیز مشروط به این است که مبالغ دریافتی در مراحل قبل در پروژه توسط شریک هزینه شده باشد.

نکته: نرخ سود تابع نرخ سود عقود مشارکتی تعیین شده از سوی بانک مرکزی در زمان استفاده از تسهیلات می باشد.

برخی از تعهدات شریک (سازنده)
• شریک نمی تواند در دوران مشارکت مدنی بدون موافقت کتبی و قبلی بانک، به دیگران اجازه تصرف مورد مشارکت را به صورت کلی یا جزیی بدهد و یا تحت عناوین اجاره، وکالت و پیش‌فروش برای دیگران ایجاد حق نماید.
• شریک متعهد است در پایان قرارداد مشارکت، سهم الشرکه بانک را بر اساس قیمت اعلام شده توسط بانک به صورت نقد یا اقساط (درصورت موافقت بانک) خریداری نماید.
• لازم به ذکر است که حداکثر مبلغ واگذاری اقساطی سهم‌الشرکه بانک برای هر واحد ، با توجه به دستورالعمل‌های اعتباری بانک تعیین می‌شود.
• شریک موظف است مبلغ تامین خسارت حوادث غیر مترقبه ( بیمه ) را به بانک پرداخت نماید. این مبلغ بر اساس مدت قرارداد مشارکت مدنی محاسبه می شود .
• شریک موظف است که کار احداث یا تکمیل واحد یا واحدهای مسکونی را بر طبق نقشه تصویب شده و در مدت تعیین شده در قرارداد انجام دهد. چنانچه براساس گزارش ارزیابی، مورد مشارکت بر اساس نقشه تصویب شده احداث نشده باشد، اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری و ارایه آن به بانک الزامی است.
• بانک می‌تواند در هر زمان از مورد مشارکت بازدید کند و شریک باید همواره شرایط لازم برای این بازدید را فراهم نماید.
• شریک باید کارمزد ارزیابی ملک، هزینه حق ثبت و حق‌التحریر قرارداد مشارکت مدنی را پرداخت نماید.
• چنانچه تسهیلات‌گیرنده در سررسید قرارداد مشارکت نسبت به خرید سهم بانک اقدام ننماید، مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه سهم بانک از شراکت محاسبه شده و به همراه ارزش سهم‌الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت می‌شود. مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر با نرخ حداقل نرخ سود مورد انتظار + ۶ درصد محاسبه می شود.
• شریک باید با دریافت هر مرحله از سهم‌الشرکه بانک ، بخشی از مبالغ تعهد شده خود را نیز (درصورت وجود) هزینه نماید. به طوری که پس از دریافت آخرین مرحله سهم‌الشرکه بانک و هزینه نمودن آن، ساختمان مورد مشارکت نیز آماده سکونت شود.

• نکته : در عقود مشارکتی بدهی شریک مشتمل بر اصل و سود دوران انتظار از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کل آن مشمول جرایم ناشی از تاخیر می گردد.

*- چنانچه شریک در طی مدت مشارکت احتمال کاهش سود ، از سود پیش بینی شده توافقی را پیش بینی نماید ، لازم است مراتب را در طول قرارداد به بانک اطلاع دهد تا بانک نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

شرح عملیات و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

مدارک تسهیلات مشارکت مدنی:

 

اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه مالک/ مالکین و ذینفعان واحد (تمام صفحات)

کارت پایان خدمت/گواهی اشتغال به تحصیل / برگه اعزام به خدمت/ …

اصل و تصویر تمام صفحات اسناد مالکیت ملک

اصل و تصویر کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف معتبر

اصل و تصویر بنچاق (در صورت لزوم با تشخیص شعبه)

اصل و تصاویر مربوط به مدارک پرداخت هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات)

اصل و تصویر نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)

نقشه سازه مربوطه( در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)

قرارداد آسانسور یا اخذ تعهد جهت ارایه آن درصورت وجود آسانسور

اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب های تعهدی، وکیل صرفا باید از بستگان درجه یک باشد)

اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)

فرم درخواست تکمیل و امضای شده

اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مربوط به ۳ سال اخیر شرکت

سایر مدارک لازم جهت اشخاص حقوقی

اصل و تصویراساسنامه و شرکتنامه

اصل و تصویرآگهی تاسیس ثبتی شرکت (حداقل مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت می بایست حداقل یک سال تمام باشد)

اصل و تصویرآگهی تغییرات ثبتی شرکت

ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت

اصل و تصویرتمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل ، صاحبان امضای شرکت ، سهامداران عمده و ذینفعان واحد

لیست اعضای ممهور به مهر اداره کل تعاون(در خصوص شرکت های تعاونی مسکن)

ارایه صورتجلسه مجمع عادی / فوق العاده شرکت های تعاونی ویا صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر موافقت با دریافت تسهیلات

 

تسهیلات  انفرادی و مجتمع‌ساز

بانک می‌تواند با توجه به حداکثر میزان رشد سپرده‌ها و وصول نقدی مطالبات تا میزان تعیین شده در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰، در پایان هر ماه نسبت به مانده پایان اسفند ماه سال ۹۹ و حداکثر تا سقف اعتبار ابلاغی و به میزان رشد حاصله، به متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات  بدون سپرده پرداخت نمایند.

پرداخت تسهیلات بدون سپرده منوط به وجود اعتبار شعبه می باشد.

سقف تسهیلات مشارکت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی

 

سقف تسهیلات

پروژه های احداثی با استفاده از فناوری های نوین

پروژه های احداثی بدون استفاده از فناوری های نوین

  منطقه

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌‌‌ای ۱

      سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سایر سازندگان۲

سقف تسهیلات اعطایی  به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌‌‌ای ۳

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌‌‌ای ۴

شهرهای تهران –اصفهان-شیراز- مشهد-تبریز- کرج-اهواز-بندرعباس-بوشهر -قم-ساری-رشت

۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۴

۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۳

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳

۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱

سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳

۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱

سایر شهرها

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳

۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲

۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰

 

 • چنانچه پروژه‌ای دارای مالکین متعدد بوده و احدی یا تعدادی از ایشان حایز شرایط باشند، اعطای تسهیلات بر روی تمامی واحدهای مورد مشارکت امکان‌پذیر می‌باشد
 • چنانچه پروژه‌ای دارای مالکین متعدد بوده و احدی یا تعدادی از ایشان حائز شرایط سازندگان حرفه‌ای باشند، اعطای تسهیلات بر روی تمامی واحدهای مورد مشارکت تا سقف مبالغ مندرج در ستون­های ۱ و ۳ جدول فوق امکان­پذیر می‌باشد.‌
 • افزایش سقف تسهیلات به ازای هر واحد جهت متقاضیان مشمول ستون ۴ جدول فوق تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت، تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۱ ریال در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱ ریال در سایر مناطق شهری مشروط به ارائه اوراق ممتاز به میزان مابه‌التفاوت سقف­های مندرج در ستون شماره ۴ و مبالغ اعلامی در این بند، امکان­پذیر می‌‌باشد.

مدارک جهت شناسایی سازندگان حرفه ای:

– اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

      پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی

    وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان

       پروانه اشتغال به کار مهندسی

     وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران- عمران و معماری

صلاحیت‌های نظارت، طراحی و اجرا

      پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی ساختمان

     وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان که بیش از ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ایشان                       گذشته به شرط ارائه مستندات احداث حداقل ۲۰ واحد مسکونی

 

 

 اشخاص حقوقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادرکننده

شرایط

پروانه انبوه‌سازی

   وزارت راه و شهرسازی

تمامی دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

     وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی­و­اجرا در بخش ساخت وساز  (صلاحیت‌های برق و مکانیک مد نظر نمی‌باشد)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

     سازمان برنامه و بودجه

 تمامی دارندگان گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان برنامه و بودجه که در رشته ساختمان و راه رتبه‌بندی یا تعیین صلاحیت شده‌اند

 

توضیح: شناسایی سازندگان تجربی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و بررسی اعطای تسهیلات، صرفاً در صورت ارائه مدارک و مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی و یا ارائه قرارداد رسمی ساخت، تنظیمی نزد دفاتر اسناد رسمی فی‌مابین مالکین و سازندگان حرفه‌ای پس از اخذ مجوز از مدیریت شعب امکان­پذیر می‌باشد..

شرایط حساب جاری یا حساب ممتاز متقاضی :

 1. متقاضی می‌بایست دارای گردش مالی مناسب در حساب جاری و یا حساب سپرده ممتاز با کدهای ۸۷۷۴ و ۸۷۷۵ باشد .
 2. رسوب در حساب جاری و حساب هاب ممتاز کد ۸۷۷۴ و ۸۷۷۵  می بایست به میزان حداقل ۳۰% مبلغ تسهیلات به مدت ۶ ماه و یا حداقل ۱۵% مبلغ تسهیلات به مدت یک سال یا متناظر با آن باشد.
 3. در پروژه‌های احداثی مطابق با الگوی تقاضا (در استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، قزوین و گیلان واحدهای تا ۸۰ متر مربع و در سایر استان‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع) کسب رسوب، به میزان ۱۰%  مبلغ تسهیلات مصوب در بازه زمانی یک سال گذشته، یا به تناسب جهت بازه‌های زمانی کمتر یا بیشتر از مدت یادشده (به طور مثال جهت دوره ۶ ماهه کسب رسوب حساب به میزان حداقل ۲۰% مبلغ تسهیلات) امکانپذیر می‌باشد.
 4. تاریخ شروع محاسبات جهت بررسی رسوب حساب مورد انتظار بانک حداکثر تا ۳۶ ماه قبل از ارایه درخواست قابل پذیرش می‌باشد.
 5. کسب رتبه اعتباری BBB

Ui

نرخ سود :

 1. نرخ سود تسهیلات بدون سپرده در دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی  ۱۸ درصد است .
 2. نرخ سود تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و انواع حساب های تعهدی تابع ضوابط ذیربط می باشد .
 3. در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به سازندگان حرفه ای با استفاده از تکنولوژی جدید، فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی  در پروژه مسکونی، یک درصد تخفیف نرخ سود در پایان قرارداد مـشارکت مدنی اعمال می گردد.
 4. نرخ وجه التزام این تسهیلات ۲۴ درصد می باشد .

شرایط ملک :

ملک معرفی شده جهت استفاده از تسهیلات ساخت باید مفروز ، شش دانگ ، دارای سند مالکیت (ثبتی) ، قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان و یا سند اعیانی دارای عرصه اوقافی باشد .

مدت اولیه و تمدید مدت قراردادهای مشارکت مدنی

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در بخش مسکن، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر تا ۳۶ ماه با درنظرداشتن حجم پروژه، هزینه باقی­مانده و میزان پیشرفت فیزیکی درزمان بازدید به شرح ذیل تعیین می­گردد:

–  تا ۵ واحد مسکونی حداکثر ۱۵ ماه

– ۶ تا ۲۰ واحد مسکونی حداکثر۲۱ ماه

–  ۲۱ تا ۵۰ واحد مسکونی حداکثر ۲۴ ماه

– ۵۱ تا ۱۰۰ واحد مسکونی حداکثر ۳۰ ماه

– از ۱۰۱ واحد مسکونی و بیشتر حداکثر  ۳۶ ماه

تسهیلات مسکن روستایی

احداث مسکن روستایی

چاپ

   تسهیلات ساخت جهت نوسازی و بهسازی اماکن مسکونی روستایی

* سقف تسهیلات : ۱ میلیارد ریال به ازای هر واحد مسکونی

* نرخ سود: سود سهم متقاضی ۵درصد

*ارایه معرفی‌نامه: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

*مدت اولیه قرارداد:

– تا ۲۰واحد مسکونی حداکثر۱۸ماه

– از ۲۱واحد مسکونی و بیشتر حداکثر۲۴ماه

* مدت بازپرداخت:

حداکثر مدت دوران مشارکت مدنی : ۳ سال

توضیح: مجموع مدت تسهیلات موصوف اعم از دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی نباید از۲۰ سال تجاوز نماید.

*مهلت قانونی شروع به کار و پرداخت مرحله اول تسهیلات:

 حداکثر ۶ ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک

* سایر موارد:

 • چنانچه تا سررسید قرارداد شریک نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننماید؛ از تاریخ سر رسید قرارداد تا تاریخ تسویه، مبلغ وجه التزام(خسارت) با نرخ سود کل(در حال حاضر ۱۸%) به اضافه ۶% محاسبه و به همراه اصل و سود تسهیلات (سهم متقاضی) از شریک دریافت می گردد.
 • اتمام عملیات ساختمانی-پایان دوران مشارکت مدنی-به منظور انعقاد قرارداد فروش اقساطی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(بنا به تایید ارزیاب بنیاد و ارزیاب بانک) اعلام می گردد.
 • احراز توانایی مالی بازپرداخت مطالبات بانک توسط متقاضیان و ضامنین وی الزامی است.
 • اعطای تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز، با سپرده یا بدون سپرده و یا به صورت توام تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال امکان‌پذیر می‌باشد.
 • اعطای تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه برای هر خانوار صرفاً یکبار میسر می باشد.

توضیح:افراد یک خانوار،افرادی هستند که دارای وحدت زندگی،وحدت محل سکونت و وحدت بودجه باشند.لذا لزوماً افراد یک خانوار دارای رابطه خویشاوندی(بستگان درجه اول و بستگان نزدیک) نمی باشند.مراتب تایید پرداخت تسهیلات کتباً از بنیاد مسکن استان استعلام گردد.

تسهیلات مسکن بافت فرسوده

تسهیلات بافت فرسوده

چاپ

۱- اعطای تسهیلات در بافت­های فرسوده از محل قرارداد عاملیت توأم با بدون ­سپرده و اوراق ممتاز به اشخاص حقیقی و حقوقـی و شرکت‌های تعاونی مسکن تولیدی جهت احداث واحدهای مسکونـی انفرادی و مجتمع­ (دو واحد و بیشتر) با لحاظ نوع ساخت و صلاحیت حرفه­ای سازنده به شرح جدول زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

(جدول شماره ۱)                                                                                                       (مبالغ به میلیون ریال)

       شرح  

منطقه       

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی

و مصوب جهت پروژه‌های احداثی توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌های مسکن تولیدی

                  پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین

سقف تسهیلات اعطایی

 به ازای هر واحدبه سازندگان حرفه‌ای

(۱)

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحد به سایر سازندگان
(۲)

قرارداد عاملیت
با نرخ ۹%

بدون سپرده

 با نرخ ۱۸%

اوراق

 با نرخ ۱۶%

مجموع

قرارداد عاملیت

 با نرخ ۹%

بدون سپرده

 با نرخ ۱۸%

اوراق

 با نرخ ۱۶%

مجموع

تهران و کلانشهرها

۱،۲۰۰

۰۰۰ر۱

۸۰۰

۰۰۰ر۳

۱،۲۰۰

۸۰۰

۷۰۰

۷۰۰ر۲

سایر شهرها

۸۰۰

۹۰۰

۸۰۰

۵۰۰ر۲

۸۰۰

۸۰۰

۶۰۰

۲۰۰ر۲

 

 

          

       شرح  

منطقه       

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی

 و مصوب جهت پروژه‌های احداثی توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌های مسکن تولیدی

   پروژه‌های احداثی بدون استفاده از فناوری‌های نوین

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای

(۳)

سقف تسهیلات اعطایی

 به ازای هر واحد به سایرسازندگان
(۴)

قرارداد عاملیت

 با نرخ ۹%

بدون سپرده

 با نرخ ۱۸%

اوراق

 با نرخ ۱۶%

مجموع

قرارداد عاملیت

 با نرخ ۹%

بدون سپرده

 با نرخ ۱۸%

اوراق

 با نرخ ۱۶%

مجموع

تهران و کلانشهرها

۱،۲۰۰

۷۰۰

۶۰۰

۵۰۰ر۲

۱،۲۰۰

۵۰۰

۳۰۰

۰۰۰ر۲

سایر شهرها

۸۰۰

۷۰۰

۵۰۰

۰۰۰ر۲

۸۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۴۰۰ر۱

 

۲-اعطای تسهیلات در بافت­های فرسوده از محل قرارداد عاملیت توأم با بدون سپرده و اوراق ممتاز به شرکت­های تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی به شرح جدول زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

(جدول شماره ۲)                                                                                                   (مبالغ به میلیون ریال)

           

         شرح  

منطقه  

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی

 و مصوب جهت پروژه‌‌های احداثی توسط
تعاونی‌های مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی

                  پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحدبه سازندگان حرفه ای

(۱)

سقف تسهیلات اعطایی

 به ازای هر واحد
(۲)

قرارداد عاملیت
با نرخ ۹%

بدون سپرده

با نرخ ۱۸%

اوراق

با نرخ ۱۶%

مجموع

قرارداد عاملیت

با نرخ ۹%

بدون سپرده

با نرخ ۱۸%

اوراق

با نرخ ۱۶%

مجموع

تهران و کلان شهرها

۱،۲۰۰

۷۰۰

۴۰۰

۳۰۰ر۲

۱،۲۰۰

۵۰۰

۳۰۰

۰۰۰ر۲

سایر شهرها

۸۰۰

۷۰۰

۵۰۰

۰۰۰ر۲

۸۰۰

۶۰۰

۳۰۰

۷۰۰ر۱

 

           

         شرح  

منطقه  

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی

 و مصوب جهت پروژه‌‌های احداثی توسط
تعاونی‌های مسکن توزیعی و تولیدی-توزیعی

   پروژه‌های احداثی بدون استفاده از فناوری‌های نوین

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحد به سازندگان حرفه­ای

(۳)

سقف تسهیلات اعطایی

به ازای هر واحد
(۴)

قرارداد عاملیت

با نرخ ۹%

بدون سپرده

با نرخ ۱۸%

اوراق

با نرخ ۱۶%

مجموع

قرارداد عاملیت

با نرخ ۹%

بدون سپرده

با نرخ ۱۸%

اوراق

با نرخ ۱۶%

مجموع

تهران و کلان شهرها

۱،۲۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۸۰۰ر۱

۱،۲۰۰

۲۰۰

۱۰۰

۵۰۰ر۱

سایر شهرها

۸۰۰

۴۰۰

۳۰۰

۵۰۰ر۱

۸۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۱،۲۰۰

 

 

پرداخت تسهیلات توام با منابع بدون سپرده به درخواست مشتری و در صورت تایید بانک مبنی بر تامین اعتبار از ادارات مربوطه می باشد.

مدت قرارداد:

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در تمامی مناطق کشور، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر ۳۰ ماه با در نظر داشتن حجم پروژه و هزینه باقی مانده در زمان بازدید اولیه بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

– تا ۵ واحد مسکونی حداکثر ۱۲ ماه

– ۶ تا ۲۰واحد مسکونی حداکثر ۱۵ ماه

– ۲۱ تا ۵۰واحد مسکونی حداکثر۲۰ ماه

– ۵۱ تا ۱۰۰واحد مسکونی حداکثر ۲۴ ماه

-از ۱۰۱ واحد مسکونی و بیشتر حداکثر ۳۰ ماه

 • معرفی کننده:

الف- شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان تهران

ب- اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه به نمایندگی از شرکت موصوف در استان ها

ضوابط لازم جهت بهره‌مندی از سقف تسهیلات اعطایی به انبوه سازان دارای صلاحیت حرفه‌ای:

پروانه‌های انبوه سازی قابل قبول:

اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه اشتغال به کار انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی

وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران- عمران و معماری- صلاحیت‌های نظارت، طراحی و اجرا

پروانه اشتغال به کار کاردانی
فنی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان که بیش از ۵سال از تاریخ صدور پروانه ایشان گذشته به شرط ارایه مستندات احداث حداقل ۲۰واحد مسکونی

پروانه اشتغال به کار تجربی* وزارت راه و شهرسازی تمامی دارندگان با لحاظ حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال تعریف شده در ظهر پروانه اشتغال

 

*در صورت ارایه پروانه اشتغال به کار تجربی، افزایش سقف صرفا تا حدود صلاحیت حرفه ای مندرج در ظهر پروانه امکانپذیر است.

اشخاص حقوقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا در بخش ساخت و ساز
(بغیر از صلاحیت‌های برق و مکانیک)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه

کلیه دارندگان گواهی پیمانکاری صادره از سازمان مذکور که
در رشته ساختمان و راه رتبه بندی یا تعیین صلاحیت شده اند

 

توضیح: شناسایی دارندگان تجربی صرفا در صورت ارایه مدارک و مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی و پس از اخذ مجوز از مدیریت شعب مربوطه امکانپذیر است.

شرایط تقسیط:

 1. تسهیلات از محل اعتبار شرکت بازآفرینی شهری(مقدار تسهیلات با نرخ ۹%) و  تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی ساخت از محل منابع داخلی بانک( مقدار تسهیلات با نرخ ۱۸%):

تا سقف مجاز تعیین شده طبق ضوابط و شرایط با نرخ سود ۱۸%

 1. تسهیلات از محل اوراق ممتاز:

مطابق با شرایط اوراق ممتاز با نرخ سود ۱۶درصد

سایر شرایط :

 • شخص متقاضی نباید  چک برگشتی و یا بدهی سررسید شده در سیستم بانکی داشته باشد.
 • استعلام از سامانه سپاد در خصوص وضعیت نظام وظیفه انجام می شود.
 • مدت ارایه معرفی‌نامه به بانک جهت بهره مندی از تسهیلات، از تاریخ صدور معرفی‌نامه حداکثر ۴۵روز کاری می‌باشد.
 • انعقاد قرارداد منوط به کسب حداقل ۲۰% پیشرفت فیزیکی توسط شریک می باشد.
 • تقسیط و واگذاری بیش از یک واحد از واحدهای مورد مشارکت از محل منابع داخلی بانک بنام سازنده و یا همسر و
  فرزندان وی و خریداران واحدها در حالت انفرادی و زوجین مشروط به احراز توانایی مالی نامبردگان در بازپرداخت اقساط ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می‌باشد.
 • حداکثر سقف تسهیلات پرداختی بر اساس گزارش ارزیاب بانک و با رعایت سقف مقرر ۸۰% ارزش برآورد هزینه کل اجرای طرح میسر خواهد بود.
 • پرداخت تسهیلات ، با کسب رسوب حساب جاری یک ساله (یا ممتاز بدون سود) به میزان ۱۵% کل تسهیلات پرداختی( یا به تناسب در زمان های کمتر و یا بیشتر) به متقاضیان به صورت رسوب اولیه امکانپذیر می‌باشد.

شرایط پرداخت دوفقره تسهیلات ساخت

پرداخت ۲ فقره تسهیلات جهت ساخت واحد مسکونی مشترک به بستگان درجه یک

پرداخت ۲ فقره تسهیلات به بستگان درجه یک (پدر و فرزند یا مادر و فرزند) جهت ساخت واحد مسکونی مشترک ) از محل صندوق پس‌انداز مسکن و حساب پس‌انداز مسکن جوانان ، حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن و اوراق ممتاز )امکانپذیر می باشد. سقف فردی تسهیلات قابل پرداخت هر یک از متقاضیان به شرح زیر می باشد

صندوق پس‌انداز مسکن ۲۰۰ میلیون ریال؛

– حساب پس انداز مسکن جوانان تا سقف‌های تسهیلاتی تعیین شده بر اساس منطقه جغرافیایی وقوع ملک و سال افتتاح حساب؛

صندوق پس‌انداز ساخت مسکن تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال؛

اوراق ممتاز (اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)به تنهایی یا به صورت توام با (صندوق پس انداز مسکن یا مسکن جوانان یا صندوق پس‌انداز ساخت مسکن )، تا سقف‌های ۱۰۰۰، ۸۰۰ و ۶۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط