بازار وام ایران
بازار وام ایران

سه تکلیف برای مشاوران املاک/ نحوه دریافت کد رهگیری برای وام ودیعه

 – مستاجران بدون کد رهگیری برای برخوداری از وام ودیعه می توانند با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان کد رهگیری دریافت کنند.

  

 در جلسه ۳۹ کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا با درخواست وزارت راه و شهرسازی نظارت بر روابط قیمتی بازار معاملات مسکن و تعیین نرخ تعرفه های مشاوران املاک جهت تسهیل پرداخت وام حمایتی حمایتی کرونا تعیین شد.

 

بر اساس بند اول مصوبات جلسه ۳۹ کارگروه سه تصمیم برای تسهیل دریافت وام ودیعه اتخاذ شد.

۱- آن دسته از دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب که قبلاً مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره واحد مسکونی برای متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن بدون اخذ کد رهگیری نموده‌اند، در صورتی که در حال حاضر امکان صدور کد رهگیری در سامانه ایران املاک را دارند مکلفند با قید فوریت پس از مراجعه مستأجر و بدون نیاز به حضور موجر نسبت به ثبت معامله در سامانه مذکور و صدور کد رهگیری برای قرارداد منعقده اقدام نمایند. دفاتر مشاورین املاک مجاز هستند حداکثر هزینه ثابتی مجموعاً به میزان یکصد هزار تومان فقط از مستأجر برای انجام این اقدامات دریافت نمایند.

۲- کلیه دفاتر مشاورین املاک مجاز هستند برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن که قراردادهای اجاره واحد مسکونی آنها در دفاتر مشاورین املاک منعقد شده است که آن دفاتر در حال حاضر امکان صدور کد رهگیری در سامانه ایران املاک را ندارند، در صورت مراجعه مستأجر و بدون نیاز به حضور موجر نسبت به ثبت معامله در سامانه مذکور و صدور کد رهگیری برای قرارداد منعقده با اخذ حداکثر هزینه ثابتی مجموعاً به میزان یکصد هزار تومان فقط از مستأجر اقدام نمایند.

۳- آن دسته از مشاورین املاک دارای پروانه کسب که در حال حاضر امکان صدور کد رهگیری در سامانه ایران املاک را دارند، مجازند برای متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن که دارای اجاره‌نامه دستی هستند در صورت درخواست مستاجر و با حضور موجر نسبت به تنظیم قرارداد اجاره و اخذ کد رهگیری با اخذ حداکثر هزینه ثابتی مجموعاً به میزان دویست و پنجاه هزار تومان از مستاجر اقدام نمایند

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط