بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام و تسهیلات بانک مسکن (خرید واحد مسکونی

وام خرید مسکن

وام و تسهیلات بانک مسکن (خرید واحد مسکونی)

تسهیلات بانک مسکن

بانک اول -آشنایی با انواع وام و تسهیلات بانک مسکن و نحوه دریافت آنها

 ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ سرمقاله

 الف 

  ۰ دیدگاه


معرفی انواع وام و تسهیلات بانک مسکن و نحوه دریافت آنها

۱-تسهیلات خرید واحد مسکونی در بانک مسکن

تسهیلات خرید مسکن

صندوق پس انداز مسکن یکم

تسهیلات خرید مسکن از محل حساب یکم به منظور خرید یک واحد مسکونی قابل پرداخت می باشد.

نکته:بهره مندی از این تسهیلات مشمول افتتاح کنندگان حساب قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ می شود.

شرایط متقاضیان:

متقاضی دارای حداقل ۱۸ سال تمام با درآمد مستقل و مکفی باشد.

متقاضی و همسر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید،احداث واحد مسکونی،انتقال سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد.

اخذ استعلام فرم ( ج) از وزارت راه وشهرسازی به منظور عدم دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از امکانات دولتی (زمین،مسکن،تسهیلات یارانه ای و …)توسط متقاضی و همسر وی الزامی است.

 

سقف تسهیلات:

در شهر تهران بصورت انفرادی ۸۰۰ میلیون ریال

در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بصورت انفرادی ۶۰۰ میلیون ریال

سایر مناطق شهری بصورت انفرادی معادل ۴۰۰ میلیون ریال

در شهرهای جدید با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر با لحاظ فاصله حداکثر ۶۰ کیلومتر نسبت به مرکز استان، معادل سقف تسهیلات مراکز استان‌ها تعیین گردید.

در نتیجه:

شهرهای جدید اندیشه، پرند و پردیس در استان تهران، معادل ۸۰۰ میلیون ریال

شهرهای جدید فولادشهر و بهارستان در استان اصفهان و شهر جدید صدرا در استان فارس نیز معادل ۶۰۰ میلیون ریال

 

نرخ سود تسهیلات:

در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام

اولی ها ۸ درصد

در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه غیر از وام اولی ها ۸ درصد

در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها ۶ درصد

 

نحوه و مدت سپرده گذاری:

– حداقل مدت انتظار : دو دوره ۶ ماهه معادل یک سال

– حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی : ۱۳۵ میلیون ریال

-حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۶۰۰میلیون ریالی: ۱۰۰میلیون ریال

– حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات ۴۰۰میلیون ریالی: ۶۷میلیون ریال

– مدت زمان سپرده گذاری در صورت حفظ حداقل موجودی : سه سال

– روش محاسبه: هر ۶ماه یک برابر متوسط موجودی

 

حداقل مدت انتظار:

یکسال معادل ۱۲ ماه

حداکثر مدت بازپرداخت :

حداکثر ۱۴۴ ماه معادل ۱۲ سال

بازپرداخت به دو روش ساده و پلکانی امکانپذیر است.

 

ویژگی های ملک مورد معرفی:

در مناطق بافت فرسوده شهری از تاریخ صدور اولین پروانه ساخت(جواز) بیش از ۲۰ سال سپری نشده باشد . و در مناطق خارج از بافت فرسوده بیش از ۲۵ سال سپری نشده باشد.

ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و … مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

سقف تسهیلات قابل پرداخت بر روی املاک مورد معرفی حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج شده، تعیین می­گردد.

 

پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی

تجمیع دو حساب مسکن یکم امکانپذیر نمی باشد.

تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان (پس از تبدیل به حساب صندوق)که قبل از ۱۶/۳/۱۳۹۳ افتتاح شده اند، بلامانع است. در این حالت متوسط موجودی دوره های انتظار حساب های تعهدی قبلی باید معادل حداقل متوسط موجودی  حساب صندوق پس انداز یکم بوده، به این ترتیب کسری امتیاز کسب شده از حساب های تعهدی قبلی حداقل به مدت ۶ ماه در حساب مسکن یکم سپرده گذاری می گردد.

تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان فارغ از تاریخ افتتاح حساب های تعهدی قبلی امتیاز آن حساب محاسبه شده و سپرده گذاری کسری امتیاز لازم را تا سقف ذتسهیلات مسکن یکم حداقل به مدت یک سال باید در حساب یکم سپرده گذاری نماید.

 

پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز

استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توام با اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن امکان پذیر می باشد.
پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتازدر تهران تا سقف ۱میلیارد ریال- در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق شهری ۶۰۰ میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.
نکته:  در پرداخت تسهیلات فوق ، سهم تسهیلات پرداختی از محل اوراق ممتاز،مطابق با سقف بیشتر است.

 

سایر موارد:

در صورتیکه یکی از زوجین دارای حساب صندوق یکم باشد، می تواند به اتفاق همسر خود که دارای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکنیا هر یک از حساب های تعهدی و یا توام است از تسهیلات زوجین برای تهیه یک واحد مسکونی با حفظ مقررات و شرایط هر یک از تسهیلات، استفاده نماید.

در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت می شود.

پس از کسب امتیاز تسهیلات، رعایت حداقل متوسط موجودی دوره‌های شش‌ماهه به منظور حفظ تسهیلات کسب شده الزامی است. لیکن در صورت کاهش موجودی، مهلت استفاده از سقف تسهیلات حداکثر دو دوره ۶ ماهه از اتمام محاسبات می باشد و در صورت عدم استفاده از تسهیلات در مهلت تعیین شده قسمتی از امتیاز تسهیلاتی از سقف تسهیلات کسر خواهد شد.

انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه ) امکانپذیر می باشد.

پرداخت تسهیلات از محل این حساب صرفا در مناطق شهری امکانپذیر بوده و در خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به گیرندگان تسهیلات یکم،مطابق ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می باشد.

انتقال حساب یکم از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.

انتقال حساب یکم به سایر شهرها با رعایت سقف تسهیلات در شهر مورد نظر (در شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون ریال ) بلامانع می باشد.

چنانچه متقاضی اقدام به افتتاح حساب یکم در سایر شهرها نموده و قصد انتقال حساب به شهر بزرگتر را دارد، این امر امکانپذیر بوده لیکن سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم  وی معادل سقف تسهیلات شهر محل افتتاح حساب خواهد بود لذا متقاضی میتواند اقدام به خرید اوراق ممتاز به میزان مابه التفاوت تسهیلات متعلقه تا سقف تسهیلات نماید.

اوراق ممتاز مسکن

 

تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم

تسهیلات انفرادی از محل اوراق ممتاز به منظور خرید یک واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

 • سقف تسهیلات:

     – تهران: ۱۰۰۰ میلیون ریال

     – مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر: ۸۰۰میلیون ریال

– سایر شهرها: ۶۰۰میلیون ریال

 • نرخ سود تسهیلات:

– در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری: ۱۷.۵ درصد

– در مناطق بافت فرسوده شهری: ۱۶ درصد

 • شرایط متقاضیان:

عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی

 • روش خرید اوراق: 
 • مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس

        توضیح ۱: جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق  می توانید به آدرس الکترونیکی http://www.irfarabourse.com    مراجعه نمایید.

توضیح ۲:  جهت خرید اوراق ممتاز و دریافت تسهیلات، ثبت نام در سامانه سجام به آدرس الکترونیکی http://www.sejam.ir   و همچنین دارا بودن کد بورسی الزامی می باشد.

 • مدت بازپرداخت :

– در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری : به دو روش ساده و پلکانی، حداکثر۱۲ سال

– در مناطق بافت فرسوده شهری : به روش ساده، حداکثر ۱۵ سال و به روش پلکانی، حداکثر ۱۲ سال

اقساط تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم

اقساط(ریال) مدت بازپرداخت نرخ سود سقف تسهیلات(میلیون ریال) شهر
۱۶.۶۶۰.۰۰۰ ۱۲ سال ۱۷/۵ درصد ۱۰۰۰ تهران
۱۳.۳۳۰.۰۰۰ ۸۰۰ مراکز استان ها
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۰ سایرشهرها
۱۴.۶۹۰.۰۰۰ ۱۵ سال ۱۶ درصد ۱۰۰۰ تهران
۱۱.۷۵۰.۰۰۰ ۸۰۰ مراکز استان ها
۸.۸۲۰.۰۰۰ ۶۰۰ سایرشهرها
 • ویژگی های ملک مورد معرفی:

    – از تاریخ صدور جواز ساخت بیش از ۲۵ سال سپری نشده باشد.

نکته :  چنانچه از تاریخ صدورجواز ساخت بیش از ۲۵ سال و حداکثر ۳۰ سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات در تهران ۸۰۰ میلیون ریال, مراکز استان و  شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۶۰۰میلیون ریال و  سایر شهرها ۴۰۰میلیون ریال خواهد بود.

    – ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و … مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

    – جهت دریافت سقف تسهیلات باید ۸۰ درصد ارزش کارشناسی ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج می شود، تکافوی تسهیلات را بنماید.

 • سایر موارد:

– پرداخت تسهیلات بانک مسکن  از محل اوراق ممتاز توام با حساب های تعهدی ( صندوق پس‌انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان) تا سقف های مقرر اوراق گواهی حق تقدم بلامانع می باشد.

– اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به طور همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می باشد.

– انتقال مانده بدهی به اقوام نزدیک و همچنین به غیر بدون پرداخت درصدی از مانده بدهی امکانپذیر می باشد.

– پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ، از محل اوراق ممتاز، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های ۱۰۰۰میلیون ریال در تهران، ۸۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۶۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

نکته۱: مانده بدهی حین الفسخ تسهیلات دریافتی قبلی صرف نظر از محل تسهیلات به استثنای تسهیلات مسکن یارانه ای (طرح مهر،ایثارگران و…) یک بدهی درنظر گرفته می شود.

نکته۲: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی اوراق ممتاز ،مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.

نکته۳:در تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توام با هر یک از حساب‌های تعهدی، رعایت حداکثر قدمت ساختمان بر اساس ضوابط مربوط به حساب‌های تعهدی ضروری می‌باشد. بر این اساس، در صورتی که در تسهیلات توام، تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن و یا حساب پس‌انداز مسکن جوانان پرداخت گردد، حداکثر قدمت ساختمان‌های مشمول حداکثرسقف تسهیلات به ترتیب به ۱۵، ۲۵ و ۲۵ سال می باشد.

لازم به یادآوری است سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان، به تنهایی و یا توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (در تسهیلات انفرادی و ایضاً تسهیلات زوجین)، در املاک بیش از ۲۵ سال و حداکثر تا ۳۰ سال قدمت، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های(انفرادی) ۸۰۰میلیون ریال در تهران، ۶۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری می باشد. سقف های تسهیلات زوجین۱۶۰۰ میلیون ریال در تهران،۱۲۰۰ میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰میلیون ریال امکان پذیر می باشد.

 مدارک مورد نیاز”اشخاص حقیقی”

اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت

اصل و تصویر پروانه ساختمانی

اصل و تصویر پایان کار ساختمانی

اصل و تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص شعبه

اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه)

اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده (تمام صفحات)

اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت

قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه)

اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات دریافتی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن وکیل صرفا می بایست از بستگان

درجه یک باشد)

اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)

اصل و تصویر اجاره نامه ملک ( در خصوص املاک اوقافی)

فرم درخواست تکمیل و امضا شده

ضوابط:
– عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی
– تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست

حساب صندوق مسکن

 

از محل حساب صندق پس انداز مسکن

 

سقف تسهیلات : ۲۰۰میلیون ریال

نرخ سود تسهیلات:۱۱درصد

مدت سپرده گذاری : حداقل یکسال و حداکثر ۲۴ماه

مدت بازپرداخت: حداکثر ۱۲ سال

روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای

حداقل مبلغ سپرده گذاری: ۲۹میلیون ریال

 

ویژگی های ملک مورد معرفی:

از تاریخ صدور اولین پروانه ساخت(جواز) بیش از ۳۰ سال سپری نشده باشد .

ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و … مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

سقف تسهیلات قابل پرداخت بر روی املاک مورد معرفی حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج شده، تعیین می­گردد.

روش محاسبه امتیاز حساب:

هر ۶ماه (یک دوره) یک برابر متوسط موجودی

مثال: با سپرده گذاری به مبلغ ۱۰۰میلیون ریال به مدت یکسال، مبلغ تسهیلات ۲۰۰میلیون ریال می باشد.

اعطای تسهیلات با سپرده به صورت خرید زمان:

خرید زمان یعنی اینکه مشتریان می توانند بعد از گذشت ۶ ماه  سپرده گذاری از محل امتیازحساب صندوق پس انداز مسکن خود، از تسهیلات بیش از ۸۰ میلیون ریال تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال استفاده نمایند

سقف تسهیلات: ۱۲۰ میلیون ریال

میزان سپرده گذاری : ۲۴۰ میلیون ریال

دوره انتظار :۶ ماه

جهت استفاده از این طرح باید متوسط موجودی در حساب فوق ۲ برابر مبلغ تسهیلات دریافتی باشد، به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی ٢۴٠ میلیون ریال را به مدت ۶ ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات ١٢٠ میلیون ریالی استفاده نماید.

پرداخت تسهیلات بیش از ١٢٠ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.

 

سایر موارد:

١ –  رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات خرید ، تکمیل و یا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی تسهیلات گیرندگان الزامی می باشد.

٢-  به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحدهای مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.

۳- پرداخت تسهیلات از محل حساب های تعهدی ( صندوق پس‌انداز مسکن) توام با اوراق ممتاز تا سقف های مقرر اوراق گواهی حق تقدم ( در حال حاضر ۱۰۰۰ میلیون ریال در تهران، ۸۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۶۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری )مطابق ضوابط و مقررات ذیربط بلامانع می باشد.

۴-  اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به طور همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق ممتاز یا سایر انواع صندوق پس انداز مسکن امکانپذیر می باشد.

۵- پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ( از محل  اوراق ممتاز (به تنهایی یا توام، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های ۱۰۰۰ میلیون ریال در تهران، ۸۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۶۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

 

کاربران گرامی بانک اول ، شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با دایره ارتباطات مردمی بانک مسکن به شماره تلفن های ۶۱۰۸۸-۰۲۱ و ۱۸۳۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

 سقف تسهیلات فروش اقساطی (ناشی از سهم الشرکه):۲۵۰ میلیون ریال

سقف تسهیلات: ۲۵۰میلیون ریال
میزان سپرده گذاری : ۱۲۵ میلیون ریال
دوره انتظار :۱۲ ماه
نرخ سود تسهیلات: ۱۱ درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر ۱۲ سال
روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
ارزیابی ملک : باید ۸۰ درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید
سن ساختمان : حداکثر ۲۵ سال

کاربرد : انتقال سهم الشرکه بانک به خریداران واحدهای مسکونی احداث شده با مشارکت بانک

توضیح : پرداخت تسهیلات فروش اقساطی با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال صرفا به آن دسته از سپرده گذارانی که قصد خرید سهم الشرکه بانک در واحدهای احداث شده با مشارکت بانک مسکن را دارند امکان پذیر است .
حداکثر تسهیلات قابل پرداخت با رعایت سقف های مقرر به میزان سهم الشرکه بانک خواهد بود.
ضرایب برابری ، حداکثر ضریب برابری ، حداقل مدت انتظار اولیه و حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه برای سقف های تسهیلاتی ۲۲۵ میلیون ریال و ۲۵۰ میلیون ریال به شرح جدول زیر تعیین می گردد.

 

سقف تسهیلات (میلیون ریال )

ضریب برابری

حداکثر ضریب برابری

حداقل مدت انتظار اولیه (ماه )

حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه(میلیون ریال)

۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۶ ماه یک برابر

۷ دوره

۱۲

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۶ ماه یک برابر

۷ دوره

۱۲

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

بهترین روش جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی تعیین شده در حداقل مدت انتظار مربوطه ، افتتاح حساب با مبالغ زیر و حفظ موجودی در طی مدت انتظار تعیین شده باشد.

 

مبلغ سپرده گذاری( ریال)

مدت انتظار(ماه)

سقف تسهیلات( ریال)

۱۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۲

۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۲

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

شرایط و ضوابط جاری مربوط به حداکثر مدت بازپرداخت ، ضریب برابری ، حداقل متوسط موجودی ، حداقل مدت انتظار برای تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال کماکان به قوت خود باقی است.

شرح عملیات مربوط به اعطای تسهیلات خرید خانه – باسپرده  و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

محاسبه و اعلام میزان تسهیلات متعلقه حسب درخواست صاحب حساب

دریافت مدارک از مشتری طبق صورت ارایه شده

کنترل مدارک ارایه شده توسط مسیول ذیربط

تکمیل فرمهای لازم توسط مشتری و کنترل آنها توسط مسیول ذیربط

درخواست صدور کارت پس انداز برای حسابهای دفترچه ای در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز .

تشکیل پرونده

دریافت علی الحساب کارمزد ارزیابی از مشتری و ارسال پرونده برای ارزیابی

ارزیابی ملک و تنظیم گزارش و ارسال پرونده به شعبه

تصمیم گیری شعبه درخصوص پرونده

تنظیم بیع نامه با حضور مشتری

محاسبه کارمزد قطعی ارزیابی و دریافت مابه التفاوت کارمزد ارزیابی از مشتری

محاسبات مربوط به تعیین قسط

تکمیل فرم پیش نویس قرارداد داخلی رهنی

کنترل محاسبات و مفاد قراردادها و تایید قراردادها توسط مسیول شعبه

ثبت موقت قرارداد داخلی در رایانه و ارسال نسخه اول قرارداد رهنی به دفتر اسناد رسمی

صدور چک تسهیلات پس از دریافت « اعلام دفتر اسناد رسمی » و فسخ حساب مربوطه و تحویل چک تسهیلات به نماینده دفتر اسناد رسمی

کنترل ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و ترهین اسناد مالکیت مشتری

تحویل چک به فروشنده توسط نماینده بانک

اخذ سند رهنی فروش ، خلاصه معاملات و کپی آخرین برگ سند مالکیت توسط نماینده بانک

بایگانی مدارک اخذ شده از دفتر اسناد رسمی در پرونده مشتری

کنترل سند رهنی با ثبت موقت

ثبت دایم قرارداد خرید در رایانه

تبدیل کارت پس انداز به کارت تسهیلات ( در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز )

صدور اسناد مربوط به قرارداد خرید

بایگانی یک نسخه از اسناد و ریز سود سالهای آتی در پرونده مشتری

صدور دفترچه قسط( در شعب فاقد سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز )

بایگانی پرونده مشتری پس از تهیه خلاصه پرونده

 

ب ) مدارک جهت اخذ تسهیلات خرید خانه :

اصل و کپی سند مالکیت

اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت

اصل و کپی پایانکار

اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه )

اصل و کپی مبایعه نامه

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار ، فروشنده و وکیل در صورت وجود (تمام صفحات)

اصل و کپی وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)

اصل و کپی اجاره نامه ملک (در خصوص املاک اوقافی )

قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه) به همراه مستندات کدپستی ملک خریداری شده

ارایه دفترچه ، یا کارت حساب و یا برگه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات

ارایه مدارک شغلی خریدار

تکمیل فرمهای مربوطه در شعبه

 

توضیح ۱ : عدم وجودسابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست.

توضیح ۲ : تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید.

نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط،مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل ۲۱ روز کاری میباشد.

وام مسکن جوانان

 از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان

تسهیلات از محل حساب جوانان به منظور خرید یک واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد.

شرایط متقاضیان:

     – سن متقاضی جهت افتتاح حساب ۱۸سال تمام یا دارا بودن حکم رشد از سوی دادگاه

     – افتتاح حساب برای اطفال صغیرتوسط ولی، قیم و مادر  طفل امکانپذیر است.

 

نحوه و مدت سپرده گذاری:

– حداقل مدت انتظارجهت دریافت تسهیلات : ۵ سال تمام از تاریخ افتتاح حساب

– حداکثر مدت انتظار جهت دریافت تسهیلات: ۱۵سال

– واریزی مبالغ به سه صورت ماهیانه، سالیانه و یکجا امکانپذیر است.

– حداکثر تسهیلات اعطایی  براساس شهرافتتاح حساب ، مبالغ واریزی، مدت زمان سپرده گذاری و شهر محل اخذ تسهیلات تعیین  می شود.

نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود فروش اقساطی ۶درصد در بازپرداخت حداکثر ۵ سال
نرخ سود فروش اقساطی ۹ درصد در بازپرداخت بیش از ۵ سال

مدت بازپرداخت :

– بازپرداخت به روش ساده : حداکثر ۲۰ سال

– بازپرداخت به روش پلکانی : حداکثر ۱۲ سال

 هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.
متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.

برای افرادی که در سال ۱۳۹۹ افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
۶۵۰.۰۰۰ ۷۱۵.۰۰۰ ۷۸۶.۵۰۰ ۸۶۵.۱۵۰ ۹۵۱.۶۶۵

 

سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم
۱.۰۴۶.۸۳۲ ۱.۱۵۱.۵۱۵ ۱.۲۶۶.۶۶۶ ۱.۳۹۳.۳۳۳ ۱.۵۳۲.۶۶۶

 

سال یازدهم سال دوازدهم سال سیزدهم سال چهاردهم سال پانزدهم
۱.۶۸۵.۹۳۳ ۱.۸۵۴.۵۲۶ ۲.۰۳۹.۹۷۸ ۲.۲۴۳.۹۷۶ ۲.۴۶۸.۳۷۴

 

* چنانچه دارنده حساب تمایل به دریافت سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم را داشته باشد، باید مبالغ مندرج در ستون حداقل واریزی ماهانه را در ستون ضرایب، ضرب نموده و اقدام به واریز مبلغ به دست آمده به صورت ماهیانه نماید.

 

• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال ۱۳۹۹ به ترتیب :

 

در پایان سال پانزدهم بالغ بر ۴.۰۰۰میلیون ریال،۳.۳۰۰ میلیون ریال ،۲.۹۰۰ میلیون ریال

 

در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر ۲.۲۹۰ میلیون ریال،۱.۶۸۰میلیون ریال،۱.۱۹۰ میلیون ریال 

 

در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ۲.۱۰۰میلیون ریال، ریال،۱.۰۰۰میلیون ریال تعیین شده است.

• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .

•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.

• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.

•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمایید.)

• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، شیراز و کرمانشاه

توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.

• برای افتتاح کنندگان حساب در سال  ۹۹، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :

 

۹/۳۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران

 

۶/۷۰ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ

 

۴/۴۶ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها

 

 

* * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل۲.۱۰۰میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب۹/۳۸ برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی

 

۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال است (۶.۱۰۰.۰۰۰=۹/۳۸×۶۵۰.۰۰۰)

 

 

 • ویژگی های ملک مورد معرفی:

     سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به واحد هایی تعلق می گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از۲۵سال سپری نشده باشد . چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از ۲۵ سال و حداکثر تا ۳۰ سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر

مناطق در تسهیلات انفرادی  به ترتیب ۸۰۰،  ۶۰۰و ۴۰۰ میلیون ریال و در تسهیلات زوجین به ترتیب ۱۲۰۰،۱۶۰۰ و ۸۰۰ میلیون ریال و دقیقاً مطابق سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در این املاک تعیین می‌گردد .

      – ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و … مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

      – جهت دریافت سقف تسهیلات باید ۸۰ درصد ارزش کارشناسی ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج می شود، تکافوی تسهیلات را بنماید.

 • شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح انواع حسابها به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی:

• بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید.

• در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلا” به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت.

• در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن مورد نظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت.

• افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت وی، امکان پذیر است.

 • سایر موارد:

– دریافت این تسهیلات به صورت توام با اوراق ممتاز تا سقف های مقرر امکانپذیر می باشد.

– در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت می شود.

– حساب مسکن جوانان قابل تبدیل به حساب صندوق پس انداز مسکن می باشد.

– انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه) امکانپذیر می باشد.

– اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به گیرندگان  این تسهیلات، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق ممتاز یا سایر انواع صندوق پس انداز مسکن امکانپذیر می باشد.

– چنانچه دارنده حساب در زمان دریافت تسهیلات به عللی قادر به مراجعه جهت دریافت تسهیلات نباشد، پرداخت تسهیلات به صاحب حساب با وکالت بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه)  بلامانع می‌باشد.

– انتقال حساب  از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.

– انتقال حساب به سایر شهرها با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد.

 • کاربران گرامی بانک اول، شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با دایره ارتباطات مردمی بانک مسکن به شماره تلفن های ۶۱۰۸۸-۰۲۱ و ۱۸۳۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

شرایط ملک-سن ساختمان

 الف- یکسان‌سازی حداکثر قدمت ساختمان‌های مشمول تسهیلات:

پس‌انداز مسکن جوانان و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

اعطای سقف تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن از محل حساب پس انداز مسکن جوانان همانند سقف تسهیلات از محل ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالات انفرادی و زوجین بر روی املاک با حداکثر قدمت ۲۵ سال امکان‌پذیر گردید. در خصوص املاک بیش از ۲۵ سال قدمت و حداکثر تا ۳۰ سال، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق در تسهیلات انفرادی به ترتیب ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال و در تسهیلات زوجین به ترتیب ۱۶۰۰، ۱۲۰۰ و ۸۰۰ میلیون ریال و دقیقاً مطابق سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در این املاک تعیین می‌گردد .

توضیح: پرداخت تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالات انفرادی و یا زوجین در املاک تا ۲۵ سال ساخت و ایضاً بیش از ۲۵ سال و حداکثر تا ۳۰ سال ساخت، معادل سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در این گونه املاک امکان‌پذیر می‌باشد.
یادآوری: سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق بر روی واحدهای حداکثر تا ۲۵ سال قدمت در تسهیلات انفرادی به ترتیب ۱۰۰۰، ۸۰۰ و ۶۰۰ میلیون ریال و در تسهیلات زوجین به ترتیب ۲۰۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۲۰۰ میلیون ریال (هر یک از زوج و زوجه به ترتیب ۱۰۰۰، ۸۰۰ و ۶۰۰ میلیون ریال) تعیین گردیده است.

صندوق پس‌انداز مسکن

اعطای سقف تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن در حالات انفرادی یا زوجین در املاک با حداکثر قدمت ۳۰ سال ساخت (با توجه به سقف تسهیلات پایین‌تر نسبت به سایر محصولات اعتباری) امکان‌پذیر گردید. ضمناً اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بلامانع می‌باشد.

صندوق پس‌انداز مسکن یکم

این حساب از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ افتتاح نمی گردد.

حداکثر قدمت ساختمان‌های مشمول تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به تنهایی و یا به صورت توام با سایر تسهیلات (حساب‌های تعهدی، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و …) تغییری نیافته، کماکان ۲۰ سال می‌باشد.
خاطرنشان می‌سازد املاک بیش از ۳۰ سال قدمت مشمول دریافت تسهیلات فروش اقساطی مسکن (تعهدی، اوراق و …) نمی‌گردند.
نکته: در خصوص پرداخت تسهیلات بدون سپرده به گیرندگان سقف تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالات انفرادی و یا زوجین، در صورتی که تسهیلات به صورت توام با سایر حساب‌های صندوق پرداخت گردد، پرداخت تسهیلات بدون سپرده مازاد بر تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن- به دلیل عدم پرداخت تمامی تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن- امکان‌پذیر نخواهد بود. ضمناً در پرداخت تسهیلات بر روی املاک بیش از ۲۵ سال ساخت نیز، با توجه به سقف تسهیلات پایین‌تر در این املاک، پرداخت تسهیلات بدون سپرده موصوف فاقد موضوعیت خواهد بود.

ب- تسهیل در ضوابط تعویض وثیقه تسهیلات فروش اقساطی مسکن:

هر چند تعیین حداکثر قدمت ملک در زمان اعطای تسهیلات، امری ضروری می‌باشد لیکن در مقطع تعویض وثیقه، بررسی وضعیت ملک معرفی شده جدید از لحاظ مطابقت آن با شرایط عمومی وثایق غیر منقول از جمله قابلیت ترهین، ارزنده، سهل‌البیع، بلامعارض، مفروز و شش‌دانگ بودن ملک کافی به مقصود می‌باشد. بنابراین چنانچه تعویض وثیقه املاک در رهن بانک (بابت تسهیلات فروش اقساطی مسکن) بدون دریافت تسهیلات جدید (اعم از مابه‌التفاوت تسهیلات و یا تسهیلات مجدد علاوه بر انتقال مانده بدهی تسهیلات قبلی) مورد درخواست باشد، فارغ از محل وقوع ملک (منطقه جغرافیایی مبدا و مقصد تعویض وثیقه) و نوع تسهیلات قبلی (صندوق پس‌انداز مسکن یکم، پس‌انداز مسکن جوانان و یا سایر حساب‌های تعهدی، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و یا تسهیلات بدون سپرده و …)، بررسی و تعیین قدمت ملک معرفی شده جدید ضروری نمی‌باشد. بر این اساس، صرفاً ملک جدید با دارا بودن شرایط زیر مشمول ترهین به عنوان وثیقه تسهیلات می‌گردد:
۱- پلاک جدید معرفی شده ضمن داشتن پایانکار ساختمانی معتبر، بایستی حایز شرایط عمومی پذیرش اموال غیر منقول به عنوان وثیقه تسهیلات از جمله قابلیت ترهین، ارزنده، سهل‌البیع، بلامعارض، مفروز و شش‌دانگ باشد.
۲- ۸۰ درصد ارزش ملک معرفی شده بایستی تکافوی باقی‌مانده مطالبات بانک (مانده بدهی حین‌الفسخ تسهیلات) را بنماید.
۳- مدت باقی‌مانده بازپرداخت تسهیلات، بیشتر از ۳/۴ (سه‌چهارم) عمر مفید ملک مورد معرفی (بر اساس گزارش ارزیابی) نباشد .
تاکید می‌گردد در صورتی که متقاضی همزمان با تعویض وثیقه، تقاضای دریافت تسهیلات جدید (اعم از مابه‌التفاوت تسهیلات یا تسهیلات جدید علاوه بر انتقال بدهی تسهیلات قبلی) را داشته باشد، رعایت حداکثر قدمت پلاک معرفی شده متناسب با تسهیلات دریافتی جدید ضروری می‌باشد

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط