بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام ۱۵۰ میلیون تومانی بانک مسکن با سپرده گذاری ۵ ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه

وام ۱۵۰ میلیون تومانی بانک مسکن با سپرده گذاری ۵ ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه

2 / 100 وام ۱۵۰ میلیون تومانی بانک مسکن با سپرده گذاری ۵ ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه بانک مسکن با معرفی طرح مانا اقدام به پرداخت وام به میزان ۵ برابر موجودی و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماهه نموده است. بانک مسکن یک بانک تخصصی در حوزه خدمات بخش مسکن […]
/ 100

وام ۱۵۰ میلیون تومانی بانک مسکن با سپرده گذاری ۵ ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه
۱۵۰ میلیون تومانی بانک مسکن با سپرده گذاری ۵ ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه
بانک مسکن با معرفی طرح مانا اقدام به پرداخت وام به میزان ۵ برابر موجودی و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماهه نموده است.

بانک مسکن یک بانک تخصصی در حوزه خدمات بخش مسکن اععم از خرید ٬ تعمیر و ساخت مسکن می باشد و عمده تسهیلات این بانک نیز به همین بخش تعلق دارد.

ولی در طرح مانا بانک مسکن به همه متقاضیان تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مرابحه تعلق می گیرد . شرط دریافت این وام سپرده گذاری ۳۰ میلیون تومان به مدت ۵ ماه در یک حساب با سود ۱ درصدی است.

وام بانک مسکن طرح مانا

حساب سپرده سرمایه گذاری طرح مانا:

حداقل موجودی جهت افتتاح حساب: ۳۰۰ میلیون ریال

نرخ سود علی‌الحساب سپرده: ۱ درصد (سالانه)

مدت سپرده گذاری: یک دوره‌‌ انتظار ۵ ماهه

روش محاسبه تسهیلات: ۵ برابر متوسط موجودی

سقف تسهیلات: ‌۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نرخ سود : در حال حاضر ۱۸ درصد ( نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار )

نوع قرارداد: عقد مرابحه (عام)

وثیقه: ترکیبی از وجه نقد و سایر وثایق قابل قبول بانک مسکن

مقدار وثیقه وجه نقد ( مسدوذی): حداقل یک‌پنجم (۲۰ درصد) مبلغ اصل تسهیلات تا انتهای دوره بازپرداخت مسدود می شود.

حداکثر مدت بازپرداخت:

استفاده در بخش مسکن : ۵سال ( ۶۰ ماهه)

استفاده در سایر بخش ها: ۲ سال (۲۴ ماهه)

نکته مهم : کاهش مانده حساب به کمتر از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ ریال منجر به فسخ حساب می‌گردد.

سایر شرایط دریافت این وام :

انتقال مانده و مزایای این سپرده به اقوام نزدیک سپرده گذار اولیه و یا افراد زیر مجموعه در اشخاص حقوقی با ارائه مدارک امکانپذیر است.

در صورت انصراف از دریافت وام و فسخ سپرده، نرخ سود کوتاه مدت عادی(درحال حاضر ۱۰درصد) پرداخت می شود.

سپرده کوتاه مدت فوق از طریق اینترنت بانک مسکن و به صورت غیر حضوری قابل افتتاح است.

وام گیرنده و ضامنین باید فاقد هر گونه چک برگشتی یا تسهیلات معوق در شبکه بانکی باشند

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط