بازار وام ایران

وام ۲۵ میلیونی بحساب بازنشستگان | اقساط ۶۰ ماهه +جزئیات ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ – ۱۸:۵۳ کد خبر: 1097151 علی خدامی مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هفتمین مرحله وام بازنشستگان کشوری تا عصر امروز (دوشنبه) برای مشمولان این تسهیلات پرداخت می شود. واریز وام ۲۵ میلیونی بحساب بازنشستگان | اقساط ۶۰ ماهه +جزئیات مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هفتمین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تا عصر امروز (دوشنبه) برای مشمولان این تسهیلات پرداخت می شود. دانلود سریال میدان سرخ قسمت اول 1 دانلود سریال میدان سرخ قسمت اول 1 علی خدامی افزود: با هماهنگی و همکاری بانک عامل، هفتمین مرحله تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری برای یک هزار و ۴۵۲ نفر از متقاضیانی که پس از بررسی های لازم واجد شرایط برای دریافت این نوع تسهیلات بودند تا عصر امروز (دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰) به حسابشان واریز خواهد شد.

انواع وام و تسهیلات بانکی

۳۰ شهریور ۱۴۰۰
بازار وام ایران

وام ۲۵ میلیونی بحساب بازنشستگان | اقساط ۶۰ ماهه +جزئیات ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ – ۱۸:۵۳ کد خبر: 1097151 علی خدامی مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هفتمین مرحله وام بازنشستگان کشوری تا عصر امروز (دوشنبه) برای مشمولان این تسهیلات پرداخت می شود. واریز وام ۲۵ میلیونی بحساب بازنشستگان | اقساط ۶۰ ماهه +جزئیات مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هفتمین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تا عصر امروز (دوشنبه) برای مشمولان این تسهیلات پرداخت می شود. دانلود سریال میدان سرخ قسمت اول 1 دانلود سریال میدان سرخ قسمت اول 1 علی خدامی افزود: با هماهنگی و همکاری بانک عامل، هفتمین مرحله تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری برای یک هزار و ۴۵۲ نفر از متقاضیانی که پس از بررسی های لازم واجد شرایط برای دریافت این نوع تسهیلات بودند تا عصر امروز (دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰) به حسابشان واریز خواهد شد.

وام ۲۵ میلیونی بحساب بازنشستگان | اقساط ۶۰ ماهه +جزئیات

 کد خبر: 1097151  

علی خدامی مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هفتمین مرحله وام بازنشستگان کشوری تا عصر امروز (دوشنبه) برای مشمولان این تسهیلات پرداخت می شود.

مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هفتمین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تا عصر امروز (دوشنبه) برای مشمولان این تسهیلات پرداخت می شود.

  • دانلود سریال میدان سرخ قسمت اول 1

علی خدامی افزود: با هماهنگی و همکاری بانک عامل، هفتمین مرحله تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری برای یک هزار و ۴۵۲ نفر از متقاضیانی که پس از بررسی های لازم واجد شرایط برای دریافت این نوع تسهیلات بودند تا عصر امروز (دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰) به حسابشان واریز خواهد شد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط