صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم انواع وام‌های دانشجویی را در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام کرد.

به گزارش، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم انواع وام‌های دانشجویی را در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام کرد.

انواع وام‌های دانشجویی شامل، وام تحصیلی، وام ضروری، وام ویژه دکتری، وام مسکن متاهلی و وام شهریه می‌شود که به شرح زیر است:

وام تحصیلی: برای دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی، آموزشکده‌های فنی و حرفه ای.

وام ضروری: برای دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی، آموزشکده‌های فنی و حرفه ای.

وام ویژه دکتری: برای دانشجویان روزانه تمام وقت مقطع دکتری، دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی.

وام مسکن متاهلی (ودیعه): برای دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی، آموزشکده‌های فنی و حرفه ای.

وام شهریه: برای دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز.

افزایش مبلغ انواع وام‌های تحصیلی

افزایش پنجاه درصدی مبلغ وام تحصیلی دانشجوی متأهل زن دارای فرزند که به علت شهادت، فوت، متارکه و یا ازکارافتادگی همسر سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را برعهده دارد با ارائه مدارک و مستندات لازم.

افزایش پنجاه درصدی مبلغ وام تحصیلی دانشجویان توان خواه نابینا، کم‌بینا، ناشنوا و کم‌شنوا و معلول جسمی و حرکتی در صورت ارائه مدارک.

ارائه حداقل مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به دانشجوی مجرد و ارائه حداکثر مبلغ دو میلیون تومان به دانشجویان متأهل با ارائه سند تأهل.

افزایش پنجاه درصدی مبلغ وام تحصیلی دانشجویان ممتاز، برتر، مبتکر و نمونه کشوری با ارائه مدارک و مستندات لازم.

افزایش پنجاه درصدی مبلغ وام تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی کشور با ارائه مدارک و مستندات لازم.

افزایش پنجاه درصدی مبلغ وام تحصیلی دانشجویان مجرد ساکن در خوابگاه‌های غیردولتی مورد تأیید شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه‌های غیردولتی با ارائه مدارک و مستندات.

برای ثبت نام انواع وام‌های دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۹۹ در سامانه دانشجویی (پورتال) صندوق برای ثبت تقاضای دانشجویان از ۱۶ بهمن ۹۹ تا پایان نیمسال تحصیلی جاری فعال است و تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط می‌توانند نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه مذکور اقدام کنند.