بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام

دریافت وام بدون سپرده گذاری از بانک کوثر

بر اساس رسالت ، اهداف به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان خود این امکان را فراهم نموده که مشتریان بتوانند با شیوه سهل و در زمانی کوتاه با رعایت قوانین شرعی تسهیلات مورد نیاز خود را از موسسه دریافت کنند.
رفع نیازهای پولی و تسهیلاتی مشتریان به عنوان یک اصل ثابت سرلوحه کار مسئولین و کارکنان موسسه می باشد.
دریافت وام بدون سپرده گذاری بانک کوثر به شرح زیر است:

  • پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی بدون نیاز به سپرده گذاری جهت خرید لوازم منزل
  •  پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی بدون سپرده گذاری, وام فوری جهت خرید اتومبیل طبق ضوابط بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا
  •  باز پرداخت آن ۳۶ ماهه است و بعد از ۶ ماه تنفس اقساط آن پرداخت می شود
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط