بازار وام ایران
بازار وام ایران

چند نفر وام ازدواج گرفتند . وام ازدواج بازنشستگان شروع شد

شروع نام نویسی  وام ازدواج برای فرزندان بازنشستگان کشور

زمان اغاز ثبت نام وام ازدواج .

اعلام زمان ثبت نام مرحله جدید وام ازواج  باز نشستگان

افزایش نامعلوم وام ازدواج . معاون ساماندهی امور جوانان عنوان کرد باتوجه به انتخابات سال 1400

وتغیر دولت ایجاد خدشه وقفه برداخت وام ها و همچنین رقم ان قابل بیش بینی است

تندگویان تصریح کرد این تفکیک سنی قطعا  تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و اعلام میکنم خود مجلس باید باسخگوی این تبعات بتاشد چرا که این موضوع نضر ما یا دولتن نیست

ازدواج صوری برای دریافت وام ازدواج100 میلیونی

نگرانی  از انحرافات مربوط به سن ازدواج برای دریافت وام 100 میلیونی

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط