بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام

وام مسکن گران شد+نمودار

قیمت وام مسکن در اثر کاهش تقاضا به کف قیمتی خود در 7 ماه اخیر رسید. این کاهش، موجب شد تا قیمت وام برای مجردین در سراسر هفته اخیر کمتر از 15 میلیون تومان به ثبت برسد.
وام مسکن گران شد+نمودار

 هزینه وام مسکن در ابتدای هفته اخیر به نازل ترین حد خود از ابتدای پاییز تا کنون رسیده و رکورد ارزانی را در این هفته به ثبت رساند. این رکورد ها در روز شنبه پس از برخورد به کف 48 هزار تومان برای هر کدام از اوراق دوباره مسیری افزایشی پیدا کرد. این روند افزایشی که از روز یکشنبه آغاز شد مسیری تدریجی داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما رکورد ارزانی قیمت اوراق در این هفته، هزینه وام مسکن و نرخ سود را نیز متاثر از همین ارزانی کرده و این متغیرها را نیز به کمترین حد خود در این مقطع رساند. تا آنجا که سرانجام هزینه وام مسکن مجردین در حدی کمتر از 14 میلیون تومان در هفته رقم خورد.

هشدار؛ اگر این کار را نکنید یارانه تان قطع می شود!

هزینه خریداوراق مسکن

در ابتدای هفته اخیر قیمت متوسط هر ورق 48 هزار و 960 تومان به دست آمده بود که نهایتا در انتهای این هفته به رقم 52 هزار و 360 تومان رسید. به طوری که در بازه زمانی چهارم تا هشتم اردیبهشت ماه قیمت اوراق تسهیلات مسکن 3 هزار و 400 تومان افزایش پیدا کرده و رشدی معادل با 7 درصد را به ثبت رساند.

با توجه به اینکه، دریافت وام مسکن برای مجرد ها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها از 13 میلیون و 700 هزار تومان در روز شنبه به 14 میلیون و 700 هزار تومان  در روز چهارشنبه رسید.

این رقم در ابتدای هفته برای متاهلین 23 میلیون و 500 هزار تومان ثبت شده بود که در انتهای هفته با نزدیک به یک میلیون و 600 هزار تومان افزایش در انتهای هفته به 25 میلیون و 100 هزار تومان تومان رسید.

با این حساب رکورد شش ماهه ارزانی وام مسکن درشنبه ابتدای هفته اخیر دوامی پیدا نکرد و رفته رفته بر مبلغ پرداختی متقاضیان وام افزوده شد تا آنجا که مقایسه هشتم و 31 فررودین ماه نشان می دهد رشد هفتگی قیمت اوراق در این موعد 3.3 درصد بوده است.

مسکن

نرخ سود موثر

نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. با توجه به آنکه متقاضیان وام مسکن در قبال اخذ وام دو هزینه را پرداخت می کنند بنابراین دیگر نرخ سود در همان حد اسمی 17.5 درصد نخواهد بود.

در همین خصوص نرخ سود در ابتدای هفته برای متقاضیان از 20.08 درصدمحاسبه شد و در انتهای هفته نیز حد این نرخ به 20.31 درصد رسید.میزان نرخ سود وام مسکن در روز 4 اردیبهشت بیانگر رکورد 7 ماهه این متغیر بوده که پس از افزایش قیمت دوباره روندی صعودی به خود گرفت.با این حال افزایش اندک در هزینه اوراق سبب شد تا نرخ سود نیز برای متفاضیان وام مسکن کمتر از 0.3 درصد افزایش پیدا کند.

مسکن

هزینه کل وام مسکن در طول 12 سال

نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول 12 سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که در تمامی روزهای هفته گذشته برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و بایستی آن را در طول 12 سال به بانک باز پرداخت کنند دامنه نوسانی موازی با نرخ سود وام مسکن داشته است. بر این اساس خالص هزینه پرداختی مجردین در روز شنبه 4 اردیبهشت ماه 173 میلیون و 800 هزار تومان بود و در انتهای هفته  174 میلیون و 800 هزار تومان برآورد شد. این رقم برای متاهلین از 323 میلیون و 400 هزار تومان به 325  میلیون و 100 هزار تومان رسید.

هزینه ای که در مجموع متقاضیان وام مسکن در ازای دریافت وام می پردازند روندی همگون با روند سود و هزینه اوراق داشته است. بنابرین در این شاخه نیز هزینه نهایی وام مسکن در نخستین روز هفته اخیر به کمترین حد خود رسید.

در مرور ارقام آمار های قیمت اوراق تسه در یک ماهه اخیر مشاهده می شود که زمانی که شتاب قیمت اوراق کاهش می یاید به مرور روند قیمت اوراق نیز دچار تغییر می شود و برعکس. بر همین اساس اکنون مشاهده می شود که روند افزایش  بانک قیمت اوراق شتابی افزایشی پیدا کرده است این عمل می تواند دلیلی بر افزایش گرانی وام مسکن در هفته بعد باشد

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط