بازار وام ایران
بازار وام ایران

گرانی بی سابقه مسکن /خرید از اجاره پیش افتاد

گرانی بی سابقه مسکن /خرید از اجاره پیش افتاد


 : مقایسه هزینه اجاره و خرید مسکن درتهران با سایر نقاط کشور نشان می دهد هزینه مسکن در تهران حداقل 200 درصد گرانتر از متوسط کشوری بوده و این اختلاف همچنان رو به افزایش است.
گرانی بی سابقه مسکن /خرید از اجاره پیش افتاد

به گزارش اقتصادنیوز، درتصویری که مرکز آمار از وضعیت اجاره بها در تهران و سایر نقاط کشور تا سال 98 ارائه نموده است. سه نکته مهم به چشم می خورد.

در مهمترین بخش آن مشاهده می شود اختلاف گرانی مسکن در تهران نسبت به کل کشور درحال افزایش است.

بررسی روند هزینه مسکن در تهران و کل کشور

قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران در سالهای 1391 تا 1398 در بازه قیمتی یک میلیون تا 14 میلیون تومان به ثبت رسیده است. در همین خصوص مشاهدات آماری بازار مسکن نشان می دهد خرید یک خانه 80 متری در تهران در سال 1390 به طور متوسط 158 میلیون و 500 هزار تومان بوده که در سال 1398 به 1 میلیارد و 132 میلیون تومان رسیده است. رشد سالانه قیمت ها در تهران نشان می دهد که هزینه خرید مسکن در سال 98، تقریبا 73 درصد بوده که بالاترین رشد سالانه در این دهه بوده است.

این مقایسه اما برای کل کشور به گونه ای دیگر بوده است. در بازه مذکور متوسط  قیمت یک مسکن 80 متری در سال 1390 ، حدودا 62 میلیون تومان بوده که در سال  1398 به 327 میلیون و 456 هزار تومان رسید.

در مرور آمارها مشاهده می‌شود افزایش قیمت مسکن در سال 1398 برای کل کشور نیز در دهه مورد بررسی بی سابقه بوده است. به عبارت دیگر مقایسه این رقم با حد ثبت شده در سال قبل خود نشان می دهد، هزینه خرید مسکن در کل کشور 70 درصد گرانتر شده است.

اما این تغییرات در حوزه اجاره به چه شکل بوده است؟

کرونا

روند هزینه اجاره در تهران و کل کشور

در بیان تغییرات قیمت اجاره در گزارشهای مرکز آمار از فرمول محاسبه مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی استفاده می شود که از این متغیر به طور کلی به عنوان اجاره نام می بریم.

در همین خصوص در سال 1390 هزینه اجاره یک منزل 80 متری در تهران 852 هزار تومان بوده که درنهایت طی یک مسیر افزایشی مداوم به 3 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

بررسی ارقام ثبت شده مسکن در کل کشور نیز نشان می دهد که متوسط اجاره یک منزل 80 متری در کل کشور در سال 1390 ، 314 هزار تومان بوده که در نهایت در سال 1398 به یک میلیون و 100 هزار تومان در سال 98 رسید.

کرونا

گرانی بی سابقه خانه در تهران در مقایسه با کل کشور

اختلاف قیمت مسکن در تهران نسبت به متوسط کل کشور نشان می دهدکه خرید مسکن در مقایسه با اجاره در تهران گرانی بیشتری را نسبت به کل کشور به ثبت رسانده است .

به این معنا که هزینه مسکن درتهران هر سال بیشتر از سایر نقاط کشور گران شده و این گرانی تا آنجا ادامه یافته که در سال 98 خرید خانه در این شهر 245 درصد بیشتر از متوسط کل کشوری به ثبت رسید.

این در حالی است که این اختلاف در بخش اجاره 217 درصد محاسبه شده است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط