بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1737
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

شهر تهران

 

نوع ضمانت ضمانت بانکی, ضمانت دادگاهی

 

ضمانت برای ارائه ضامن کارمند

 

توضیحات توجه توجه کسر از حقوق نداریم
کارمند با فیش حقوقی و حکم کار گزینی
کارمند با فیش و چک برای معرفی به کار
برای بانک ها و دادسراها
مطمئن و قابل استعلام
بدون هیچ پیش پرداختی حتی یک ریال تسویه بعد از اتمام کار باتشکر از وام چی