بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

مبلغ وام:  50,000,000 تومان

 

شهر:کرمان

 

میزان سود:  2 درصد

 

تعداداقساط:  بازپرداخت 12 ماهه

 

نوع وام :  فروش

 

قیمت فروش: 7,500,000 تومان

 

اقساط ماهیانه:4,211,943 تومان

نیازمند ضامن جهت ضمانت
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.