بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1769
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

میزان وام
۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش
توافقی
قابل انتقال
خیر
نوع ضمانت
ضامن کارمند, ضامن بازاری
۳۵ ملیون امتیاز رسالت بفروش میرسد