بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1770
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

میزان وام
۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش
توافقی
مدت بازپرداخت
توافقی
نوع ضمانت
ضامن کارمند, ضامن بازاری

امتیاز وام رسالت شعبه امام 120 میلیون میلیونی 122