بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1721
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 قابل انتقال
خیر
برای بانک
بله
نوع ضامن
ضامن کارمند, ضامن بازاری, چک یا سفته
کاربرگرامی وامیار : درخواست هرگونه پیش پرداخت به منزله کلاهبرداری خواهد بود.هرگونه درخواست خارج از قوانین سایت را به پشتیبان های وامیار اطلاع

ضامن جهت بانک موجود است جهت افراد معتبر