بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

شهر هشتگرد ـ ساوجبلاغ

 

نوع ضمانت ضمانت بانکی

 

ضمانت برای ارائه ضامن جواز کسب دار

 

توضیحات ضمانت وام بانک رو انجام می دم با جواز کسب و دست چک بانکی ملی صیادی با گردش حساب بالا

ضامن وام بانکی میشم با جواز کسب معتبر و دست چک بانک ملی صیادی