بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1743
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان
البرز
قابل انتقال
خیر
برای بانک
بله
نوع ضامن
چک یا سفته, سند, ضامن بازاری, ضامن کارمند
وام گیرنده(برای افرادی که وام نمیتوانند بنام بگیرند) ضامن(کارمند،کاسب چک دار).وام شراکتی .موجود است