بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1733
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

شهر تهران

 

نوع ضمانت ضمانت بانکی

 

ضمانت برای ارائه ضامن کارمند

 

توضیحات من نیازمند ضامن کارمند رسمی برای موسسه ازاد هستم،متقابلا حاضرم ضامن بشم و یا هزینه ضمانت را پرداخت کنم.