بازار وام ایران
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

مبلغ وام:  100,000,000 تومان

 

شهر:  زاهدان

 

میزان سود:  ۴درصد

 

تعداداقساط:  بازپرداخت۸۴ماهه

 

نوع وام:  فروش

 

قیمت فروش:  35,000,000 تومان

 

اقساط ماهیانه:  1,366,881 تومان

تعیین شعبه شده بانک صادرات
کسی که دوتاضا من کارمند داشته وبایدضامن محل کارش زاهدان باشه تعهداتش زیاد نباشه چون بانک قبول نمی کنه.

برچسب‌ها: