بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1552
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

مبلغ ۵۶ میلیون تومان وام بانک رسالت واگذار میشود ۱۰ تومان میفروشم قبل از انتقال امتیاز پول دریافت میشود . فقط تماس
میزان وام
۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ضامن کارمند,ضامن بازاری