بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1461
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

سی میلیون امتیاز رسالت

وام یکساله بانک رسالت میدان ابوذر بمبلغ چهار میلیون تومن بفروش میرسد،ابتدا بانک رسالت ابوذر سوال کن اگر شرایطش داری زنگ بزن

توجه : کاربر گرامی ، درخواست بیعانه یا پیش پرداخت به هر دلیلی قبل از معامله از سمت فروشنده وام یا ضامن ، نشان دهنده قصد سوءاستفاده و کلاه برداری می باشد ، در صورت درخواست آگهی دهنده به واریز پیش پرداخت یا بیعانه، لطفا آگهی را گزارش نموده و از واریز پیش پرداخت جداً خود داری کنید.