بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1777
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

میزان وام
۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

سند شش دانگ و سال ساخت زیر بیست سال و پایانکار ۹۵ میلیون فروش و ۲۵ تومان بدون تخفیف
اقساط وام یک میلیون با کارمزد %۴ دوازده ساله