بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1914
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 

 

عنوان

فروش وام 10 میلیونی ارومیه
استان آذر بایجان غربی
مبلغ وام 10,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت 12 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 1,500,000