بازار وام ایران
35,000,000 تومان
شماره آگهی: 1942
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان فارس

 

 

مبلغ وام 100,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 35,000,000