بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1992
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

عنوان
استان کردستان
مبلغ وام 100,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی