بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1901
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 

 

عنوان

فروش وام 100 میلیونی تبریز
استان آذر بایجان شرقی
مبلغ وام 100,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 30,000,000