بازار وام ایران
20,000,000 تومان
شماره آگهی: 1940
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان تهران

 

 

مبلغ وام 100,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 20,000,000