بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2187
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان خراسان رضوی

 

1

مبلغ وام 100,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی