بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2000
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

عنوان فروش وام 100 میلیونی کرمانشاه
استان کرمانشاه
مبلغ وام 100,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت 12 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 20,000,000