بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1861
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان کرمان

 

مبلغ وام 100,000,000 تومان

 

میزان سود 2 درصد

 

مدت بازپرداخت 12 ماهه

 

ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت

 

قیمت فروش توافقی