بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1818
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان یزد

 

مبلغ وام 100,000,000 تومان

 

میزان سود 4 درصد

 

مدت بازپرداخت 84 ماهه

 

ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت

 

قیمت فروش توافقی