بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1856
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان کرمانشاه
مبلغ وام 12,000,000 تومان

 

میزان سود 2 درصد

 

مدت بازپرداخت 12 ماهه

 

ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت

 

قیمت فروش توافقی