بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2186
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان کرمان

 

مبلغ وام 120,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت تماس بگیرید
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی