بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2190
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان یزد

 

 

مبلغ وام 120,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 240 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی