بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1943
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان کرمان

 

 

مبلغ وام 130,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت 12 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی