بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1906
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

 

 

 

عنوان

فروش وام 200 میلیونی ارومیه
استان آذر بایجان غربی
مبلغ وام 200,000,000 تومان
میزان سود تماس بگیرید
مدت بازپرداخت تماس بگیرید
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش توافقی