بازار وام ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2174
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

عنوان فروش وام 35 میلیونی اهواز
استان خوزستان
مبلغ وام 100,000,000 تومان
میزان سود 4 درصد
مدت بازپرداخت 84 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 35,000,000