بازار وام ایران
450,000 تومان
شماره آگهی: 2133
بازار وام ایران

توضیحات آگهی

استان آذر بایجان غربی

 

مبلغ وام 40,000,000 تومان
میزان سود 2 درصد
مدت بازپرداخت 12 ماهه
ضمانت مورد نیاز نیازمند ضمانت
قیمت فروش 450,000